Bóle stawów

Czyli choroby stawów, skóry, nerek, oczu itp

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

ODPOWIEDZ

Czy bed?c chorym na nzj odczuwasz bóle stawów?

Tak.
220
85%
Nie.
32
12%
Nie wiem.
7
3%
 
Liczba głosów: 259

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Bóle stawów

Post autor: Mamcia » 08 kwie 2004, 09:22

Wygl?da na to, ?e koksyby, czyli specyficzne inhibitory COX2, maj? minej dzia3an niekorzystnych na uk3ad pokarmowy. S? teorie, ?e przyjmowanie NLPZ mo?e bya jednym z czynników sprzyjaj?cych wyst?pienia objawów NZJ. Z uwagi na to, dobór leków zmniejszaj?cych objawy stawowe powinien bya dokonywany z du?? rozwag?.
Popieram teze, ?e co dobre dla jelit - dobre dla stawów.
Pozdrawiam
Mamcia

zuza
Początkujący ✽✽
Posty: 100
Rejestracja: 24 mar 2004, 04:04
Choroba: CU
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

suplementy: glukozamina i imbir

Post autor: zuza » 23 kwie 2004, 14:31

Biore glukozamine od jaki? 2 tygodni i moge powiedziea, ?e bóle stawów prawie ust?pi3y. Czuje sie ?wietnie. Polecam.

Dowiedzia3am sie równie? niedawno, ?e na stawy dobry jest te? imbir (ju? o nim pisa3am w innym termacie). Dzi? uzupe3niam te informacje o cene - 36,60 za 60 tabl/1tabl na dobe podczas posi3ku, (nie przegryzaa, producent Tech-Food Trading Sp.z o.o. Warszawa, znak jako?ci: eld) i o informacje zawarte w ulotce ?rodka spo?ywczego specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego, polecanego w zaburzeniach trawienia i niestrawno?ci, o nazwie IMBIR:

"[...] Obecnie badania udowadniaj? wysok? skuteczno?a oraz bezpieczenstwo imbiru w lagodzeniu choroby lokomocyjnej, wymiotów wystepuj?cych po narkozie i zwi?zkach chemicznych. Imbir leczy stany zapalne zwi?zane z artretyzmem i bólami mie?niowymi, pobudza zastoje krwi (wg mnie - minus).
Gingers - aktywny czynnik ma dobry wp3yw na serce oraz dzia3a uspokajaj?co i znieczulaj?co (wg mnie - plus), bo zmniejsza ból w stanach zapalnych, przy równoczesnym braku dzia3an ubocznych. Imbir jest nieocenion? ro?lin? lecznicz? dla dróg oddechowych. Pomaga leczya zapalenia oskrzeli, przeziebienie, kaszel, podwy?szon? temperature, infekcje grypowe i problemy p3ucne. Innym dzia3aniem imbiru s? w3a?ciwo?ci rozgrzewaj?ce, szczególnie cenne zim? - okres, który sprzyja wszelkim stanom infeksyjnym. Zalecany w leczeniu chorób reumatycznych (regeneruje chrz?stki kostno-stawowe).
1 tabl. zawiera 460 mg ekstraktu imbiru.
Sk3ad: ekstrakt z imbiru, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, amorficzny dwutlenek krzemu, stearynian magnezu (bez oznaczenia procentowego). Zawarto?a gingerolu w 1 tabl - 5,39%"
Imbir w aptece mo?na kupia pod nazw? Zinax, a ja ten imbir kupi3am w sklepie ze zdrow? ?ywno?ci?. Nie znalaz3am atestu, ale napisa3am do producenta.

Marcin
Początkujący ✽✽
Posty: 52
Rejestracja: 12 kwie 2004, 22:48
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Kaszuby

Za du?o witaminy C mo?e szkodzia stawom

Post autor: Marcin » 10 cze 2004, 17:00

D3ugotrwa3e za?ywanie du?ych ilo?ci witaminy C mo?e pogarszaa objawy zapalenia stawów - wskazuj? wyniki badan na ?winkach morskich. Wyniki publikuje pismo "Arthritis and Rheumatism".

Zdaniem autorów, ich wyniki wskazuj?, ?e chorzy nie powinni przekraczaa dziennych dawek witaminy zalecanych przez dietetyków.

Wyniki wcze?niejszych krótkoterminowych badan wskazywa3y, ?e za?ywanie witaminy C mo?e chronia przed rozwojem zapalenia ko?ci i stawów. Nie sprawdzono jednak, jaki wp3yw ma d3ugotrwa3e stosowanie du?ych dawek tego zwi?zku.

Zespó3 dr Virgini B. Kraus z Centrum Medycznego Uniwersytetu Duke'a w Durham (Pó3nocna Karolina) analizowa3 zwi?zek miedzy d3ugotrwa3ym (8 miesiecy) za?ywaniem witaminy C w niskich, ?rednich i wysokich dawkach na rozwój zapalenia stawu kolanowego u ?winek morskich.

Niskie dawki odpowiada3y takim, które s? potrzebne, by zapobiec rozwojowi szkorbutu, ?rednie - by3y równowa?ne dawkom, jakie cz3owiek dostarcza do organizmu jedz?c piea razy dziennie porcje owoców i warzyw, najwy?sze -odpowiada3y dawkom, które w poprzednich badaniach mia3y spowalniaa rozwój zapalenia stawów u ?winek morskich.

Okaza3o sie, ?e zwierzeta, którym podawano najwy?sze dawki witaminy C, mia3y znacznie silniejsze objawy zapalenia stawu kolanowego ni? ?winki otrzymuj?ce dawki niskie lub ?rednie.

"Nasze badania ujawni3y, jak negatywny wp3yw na zdrowie stawów mo?e miea d3ugotrwa3e nadu?ywanie witaminy C" - komentuj? autorzy pracy. Ich zdaniem dowodzi to, ?e dzienne dawki witaminy C nie powinny przekraczaa obecnie zalecanych przez lekarzy - tj. 90 miligramów na dzien dla me?czyzn i 75 miligramów dziennie dla kobiet.

Do tej pory d3ugoterminowe nadu?ywanie witaminy C uda3o sie powi?zaa równie? z ryzykiem biegunek, kamieni nerkowych oraz zaburzeniami metabolizmu ?elaza.
Prawda Nas Wyswobodzi !!!
Gdy odkryte bedzie to co zakryte ...

Szukajcie a kiedyś znajdziecie !!!

Adam

Re: Bóle stawów

Post autor: Adam » 29 sie 2004, 18:52

Mi czasem cos tak "rechocze" w stawach :o.

mika
Debiutant ✽
Posty: 36
Rejestracja: 17 cze 2004, 23:55
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: warszawa
Kontakt:

Re: Bóle stawów

Post autor: mika » 30 sie 2004, 18:18

Mi równie? rechocze. Pstrykam przy ka?dym mocniejszym ugieciu kolan.
Wiele lat temu, jeszcze przed Crohnem, przesz3am jakie? okropienstwo ze stawami. Nie mog3am chodzia, wstaj?c w nocy, pada3am na pod3oge. Bola3o okrutnie.
Stwierdzono go?ciec. Chyba b3ednie, bo gnaty troche sie wyciszy3y, a po jakim? czasie zacz?l bolea brzuch. I ju? nie przesta3.

Ela
Początkujący ✽✽
Posty: 279
Rejestracja: 21 kwie 2003, 21:05
Choroba: CU
województwo: małopolskie
Lokalizacja: Kraków

Re: Bóle stawów

Post autor: Ela » 18 paź 2004, 19:03

Prawie pó3tora roku tego dosta3am bardzo ostrego zapalenia stawów, które najpewniej by3o reakcj? na silny stan zapalny, puch3y mi kolana, mia3am punkcje w celu ?ci?gniecia z nich wody, nie mog3am sie ruszaa. Antybiotyki, sterydy, leki przeciwbólowe, Sulfasalazyna, potem jeszcze Arechin (lek na malarie, ale nie wiadomo dlaczego skuteczny w leczeniu stawów). Od pewnego czasu z tego zestawu zosta3a tylko Sulfasalazyna, przeciwbólowy Movalis i Arechin. Obecnie reumatolog pozwoli3a spróbowaa odstawia Arechin i Movalis, ale powiedzia3a, ?e Suslfasalazyne mam braa, dopóki moja w?troba j? znosi. Ja w3a?ciwie czuje sie dobrze, czasem co? mi te stawy o sobie przypominaj?, ale mam wra?enie, ?e mog3abym spróbowaa odstawia wszystkie leki. Tymczasem zdaniem mojej reumatolog, przerwanie brania Sulfasalazyny mog3oby sie skonczya nawrotem, który by3by trudny do opanowania. I tak sie zastanawiam, bo kusi mnie, ?eby zobaczya, czy nie mog3abym funkcjonowaa bez leków, ale nie jestem sk3onna robia tego wbrew lekarzowi. Wiecie co? mo?e na ten temat? Czy ju? jestem skazana na te sulfasalazyne (zw3aszcza, ?e nie mam jelita grubego, wiec w pewnym sensie choroba podstawowa zosta3a opanowana)?
CU, j-pouch

Awatar użytkownika
Małgosia
Początkujący ✽✽
Posty: 267
Rejestracja: 07 lis 2003, 15:41
Choroba: CU
województwo: pomorskie
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Re: Bóle stawów

Post autor: Małgosia » 19 paź 2004, 08:37

Droga Elu!
U mnie "przygoda" z CU zacze3a sie w3a?nie od stawów. Mia3am zapalenie stawów skokowych, kolanowegi i szczekowego. Nie mog3am sie ruszaa a lekarze nie wiedzieli od czego to zapalenie (nikt nawet sie nie zaj?kn?3 wtedy ?e to mo?e bya CU) - i leczyli mnie na o?lep Sulfolafazyn?. Powiedziano mi wtedy ?e to lek na jelita ale z jakiego? niewt3umaczalnego powodu dobrze dzia3a na stawy. No i bra3am ko3o miesi?ca Sulfosalazyne - do czasu a? zbuntowa3a sie moja w?troba i lekarze kazali mi j? na jaki? czas odstawia. Na efekty d3ugo nie musia3?m czekaa - ju? po 2-3 dniach mia3am biegunke z krwi?, ogólne os3abienie i na skraju wyczerpania trafi3am do szpitala zaka1nego. I tu dopiero pokojarzono fakty i zdiagnozowano CU.
Tak wiec chyba nie radzi3abym ci odstawiaa Sulfosalazyny bo to mo?e nie?a ze sob? nieprzyjemne skutki.
Pozdrawiam :D
będzie dobrze :-D

Gośka
Początkujący ✽✽
Posty: 466
Rejestracja: 05 mar 2004, 11:38
Choroba: CD
województwo: małopolskie
Lokalizacja: Brzeźnica/Kraków
Kontakt:

Re: Bóle stawów

Post autor: Gośka » 19 paź 2004, 13:01

Czy kto? próbowa3 reklamowany Altrestop Plus.Sk3adnikiem tego podobno jest glukozamina i boswellia

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Bóle stawów

Post autor: Mamcia » 19 paź 2004, 14:25

O obu tych specyfikach jest sporo w suplementach. Z moich kontaktów z chorymi na choroby reumatyczne wynika, ?e pomaga. Dzia3anie na jelita nie do konca jest potwierdzone.
Osobi?cie polecam, ale po konsultacji z lekarzem.
Mamcia

Ela
Początkujący ✽✽
Posty: 279
Rejestracja: 21 kwie 2003, 21:05
Choroba: CU
województwo: małopolskie
Lokalizacja: Kraków

Re: Bóle stawów

Post autor: Ela » 19 paź 2004, 15:01

A ja wróce jeszcze do mojego problemu z Sulafasalazyn?. Widzisz Ma3gosiu, nie mia3abym dylematu, gdyby nie to, ?e nie mam jelita grubego, wiec odstawienie sulfasalazyny nie mo?e u mnie spowodowaa zapalenia jelita grubego (chyba ?e tego zbiornika z jelita cienkiego, który mam), a po drugie sulfasalazyna jest cze?ciowo wch3aniana w jelicie grubym, wiec w ogóle nie wiem, jak bardzo mi pomaga.
CU, j-pouch

Awatar użytkownika
Małgosia
Początkujący ✽✽
Posty: 267
Rejestracja: 07 lis 2003, 15:41
Choroba: CU
województwo: pomorskie
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Re: Bóle stawów

Post autor: Małgosia » 20 paź 2004, 08:15

No tak Elu - tak co? mi sie kojarzy3o ?e ty chyba nie masz juz jelita...
No to do?a dziwna sprawa - z tego co wyczyta3am w internecie, a przede wszystkim z wyk3adu prof. Bartnika wiem ?e Sulfosalazyna wch3ania sie rzeczywi?cie tylko w jelicie grubym. Jak wiec ten lek dzia3a na ciebie? Czy wogóle dzia3a? Dziwna sprawa. Nie mam pojecia. Musisz chyba to pytanie zadaa swojemu gastrologowi. Czyta3am ?e po wycieciu jelita grubego koncówka jelita cienkiego po jakim? czasie zaczyna sie zachowywaa jak jelito grube - ale jaki to ma wp3yw na wch3anianie sie lub nie Sulfosalazyny? S? na forum m?drzejsze g3owy - moze kto? wyja?ni t? sprawe?
Pozdrawiam :D
będzie dobrze :-D

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Bóle stawów

Post autor: Mamcia » 20 paź 2004, 11:46


Ela
Początkujący ✽✽
Posty: 279
Rejestracja: 21 kwie 2003, 21:05
Choroba: CU
województwo: małopolskie
Lokalizacja: Kraków

Re: Bóle stawów

Post autor: Ela » 20 paź 2004, 18:41

Tak, znam Mamciu te informacje, ale przyznam, ?e ci?gle jestem w lesie. Przypomne, biore Sulfasalazyne, bo przepisa3a mi j? reumatolog na zapalenie stawów. Pyta3am gastrologa, ale on nie wtr?ca sie do leczenia stawów i uwa?a, ?e reumatolog pewnie wie co robi. Pani reumatolog mówi3am, ?e nie mam jelita grubego i w zwi?zku z tym mam obawy co do wch3aniania sie tej Sulfasalazyny, ale ona uwa?a, ?e to jest podstawowy lek na zapalenie stawów i powinnam go braa, dopóki w?troba wytrzyma. A póki co stawy sie uspokoi3y i zastanawiam sie, czy nie mog3abym odstawia tej Sulfa. Tyle, ?e nie chce uprawiaa samowoli...
CU, j-pouch

Awatar użytkownika
Małgosia
Początkujący ✽✽
Posty: 267
Rejestracja: 07 lis 2003, 15:41
Choroba: CU
województwo: pomorskie
Lokalizacja: Gdańsk
Kontakt:

Re: Bóle stawów

Post autor: Małgosia » 21 paź 2004, 08:26

No tak - lekarze zazwyczaj maj? klapki na oczach - nie widz? cz3owieka ca3o?ciowo a tylko wybran? cze?a zgodn? z ich specjalizacj?. A to mo?e obrócia sie przeciwko pacjentowi.
Najlepiej porad1 sie innego reumatologa. I zadaj mu wprost pytanie - jak to mo?liwe ?eby Sulfosalazyna mia3a ci pomóc skoro nie masz jelita grubego i ona nie ma gdzie sie wch3on?a.
Mi Sulfosalazyna wykonczy3a w?trobe w ci?gu miesi?ca. Teraz biore Salofalk i jest OK - i z w?troba i ze stawami (juz ponad 2 lata). Mo?e ty powinna? braa Pentase? Skoro ona wch3ania sie ju? w ?o3?dku to to by mia3o jaki? sens. Nie wiem tylko czy ona pomaga na stawy.
Pozdrawiam :D
będzie dobrze :-D

Ela
Początkujący ✽✽
Posty: 279
Rejestracja: 21 kwie 2003, 21:05
Choroba: CU
województwo: małopolskie
Lokalizacja: Kraków

Re: Bóle stawów

Post autor: Ela » 21 paź 2004, 09:03

Taaak, faktycznie mój chirurg radzi3 w3a?nie pentase, ale reumatolog twierdzi, ?e na stawy jest sulfasalazyna, a nie pentasa, a tu chodzi w3a?nie o stawy.
CU, j-pouch

ODPOWIEDZ

Wróć do „Powikłania Pozajelitowe”