N-acetyloglukozamina

wszelkiego rodzaju zapytania o diety, nowości dietetyczne, luźne rozmowy

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

Zablokowany
Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

N-acetyloglukozamina

Post autor: Mamcia » 15 mar 2004, 16:02

N-Acetyloglukosamina (NAG) jest aminocukrem sk3adaj?cym sie z cz?steczki glukozy i glutaminy z przy3?czon? grup? acetylow?. Produkowana jest w jelicie przez wyspecjalizowane komórki kubkowe odpowiedzialne za produkcje ?luzu ochraniaj?cego nab3onek. NAG przy3?czaj?c sie do bia3ek i wielocukrów powoduje zmiane w3a?ciwo?ci ?luzu. Postranslacyjna modyfikacja bia3ek w tym ich glikozylacja (przy3?czanie reszt cukrowych) odgrywa ogromn? role w regulacji wielu procesów biologicznych. NAG jest miedzy innymi prekursorem kwasu hialuronowego wchodz?cego w sk3ad mazi stawowej i ona oraz jej prekursor (glukozamina) s? stosowana od dawna jako substancje wspomagaj?ca w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs). W badaniach in vitro stwierdzono, ?e siarczan glukozaminy hamuje synteze mediatorów prozapalnych.
Zarówno CU, jak i CD charakteryzuje sie zaburzeniem bariery ochronnej (wy?ció3ki b3ony ?luzowej) zbudowanej g3ównie z mukopolisacharydów. Uszkodzenia te powoduj? penetracje toksyn i szkodliwych mikroorganizmów powoduj?c stany zapalne i zw3óknienia ?cianki jelita. Hipoteze te uwiarygodnia fakt, ?e Elmiron, syntetyczny polisacharyd, zastepuj?cy warstwe mukopolisacharydow? poprawia obraz kliniczny. Jakkolwiek przyczyny nzj nadal nie s? znane, to hipoteza, ?e naruszenie warstwy wy?ció3ki tworz?cej mechaniczn? os3one zapobiegaj?c? penetracji toksyn, antygenów i czynników infekcyjnych, mo?e bya czynnikiem pocz?tkuj?cym kaskadowe zmiany prowadz?ce do rozwoju choroby.
Wstepne wyniki badan nad zastosowaniem NAG w leczeniu CU i CD s? wysoce obiecuj?ce. Zaobserwowano znaczn? poprawe kliniczn? u dzieci, którym podawano NAG zarówno doustnie, jak i doodbytniczo. Poprawa dotyczy3a nie tylko stanu ogólnego, ale tak?e obrazu endoskopowego i badan histopatologicznych. Potwierdzenie wp3ywu NAG na z3agodzenie przebiegu choroby wymaga dalszych badan, w tym zwiekszenia grupy badanej i przeprowadzenia badan z udzia3em odpowiednio dobranych grup kontrolnych (podwójna ?lepa próba).
Wcze?niejsze badania nad w3?czaniem glukozaminy do bia3ek wykaza3y, ?e w ?luzówce jelita pochodz?cej od pacjentów chorych na CD lub CU, inkorporacja glukozaminy jest 3-krotnie s3absza ni? jej pochodnej - N-acetyloglukozaminy. Wskazuje to, ?e w jelicie osób chorych acetylacja glukozaminy mo?e bya zaburzona, co jest powodem gorszej os3ony ?luzówki jelita przed czynnikami patogennymi. Stwierdzenie czy glukozamina, zalecana jako ?rodek wspomagaj?cy przy leczeniu rzs, jest równie skuteczna jak NAG wymaga dalszych badan. Niemniej jednak wydaje sie, ?e za?ywanie glukozaminy, dostepnej na polskim rynku, przez chorych z nzj wykazuj?cych objawy stawowe jest uzasadnione.

Jari
Początkujący ✽✽
Posty: 243
Rejestracja: 07 lut 2004, 23:55
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Warszawa

Re: N-acetyloglukozamina

Post autor: Jari » 15 mar 2004, 20:29

Mamcia pisze:. Niemniej jednak wydaje sie, ?e za?ywanie glukozaminy, dostepnej na polskim rynku, przez chorych z nzj wykazuj?cych objawy stawowe jest uzasadnione.
Mamciu to bardo ciekawe co tu piszesz!
Ale czy orietujesz sie (albo ktokolwiek inny) w jakiej formie i czy
sprzedawana jest glukozamina? A mo?e jest jaki? naturalny sposób na dostarczanie sobie tego NAG?
- Czy mo?e bya gorzej.
- Nie, bo gdyby mog3o to by ju? by3o.

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: N-acetyloglukozamina

Post autor: Mamcia » 16 mar 2004, 10:02

W prasie jest ca3a masa reklam glukozaminy na rzs. Wesz3a do handlu nie tak dawno. Chyba mo?na kupia w ka?dej aptece.
Z tego co wiem to jest to produkt hydrolizy chityny przez specjalne enzymy, których mu nie mamy, wiec jedznie skorupek krabów i owadów w ca3o?ci nic nam nie da. Mo?emy tylko schudn?a, gdy? chityna jest jako ?rodek wspomagaj?cy odchudzanie.

zuza
Początkujący ✽✽
Posty: 100
Rejestracja: 24 mar 2004, 04:04
Choroba: CU
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

Re: N-acetyloglukozamina

Post autor: zuza » 18 kwie 2004, 11:51

I co Jari, kupi3e?? Bo ja od tygodnia biore Artreum firmy Puritan's Pride i chyba jest lepiej.

S3ysza3am te?, ?e imbir dobrze robi na stawy. W aptece jest drogi, nazywa sie Zinax (chyba dobrze napisa3am, 90tab. ok. 90z3), ale w osiedlowym sklepie ze zdrow? ?ywno?ci? pod nazw? Imbir (60tab. ok.35z3) znalaz3am tanszy. Jeszcze go nie kupi3am.

Mamcia, potwierd1: jest sobie N-acetylogluzamina i jej prekursorka glukozamina.

Ta pierwsza, czyli NAG (a w3a?ciwie ten pierwszy, bo to cukry) mo?e zdzia3aa cuda na CU i CD jako wlewka albo doustnie brana, ale trwaj? nad nim jeszcze badania,

a ta druga podobnie dzia3a, tyle ?e s3abiej, a dodatkowo wp3ywa korzystnie na stawy.

Dobrze to uje3am?

A NAG jak dzia3a na stawy?


Te? jestem za tym, aby stworzya osobny dzia3, w którym pisaliby?my o suplementach naszej diety jak oleje rybie, glukozaminy, boswelia, kwas mlekowy, babka jajowata, probiotyki i inne np. imbir
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2004, 11:28 przez zuza, łącznie zmieniany 1 raz.

Marcin
Początkujący ✽✽
Posty: 52
Rejestracja: 12 kwie 2004, 22:48
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Kaszuby

Re: N-acetyloglukozamina

Post autor: Marcin » 19 kwie 2004, 11:01

Te? jestem za stworzeniem takiego dzia3u , w którym opisywane by3yby suplementy i leki ,gdzie mo?na je kupia , za ile oraz wypowiedzi chorych o skuteczno?ci ich dzia3ania w CU i CD. By3by to zawsze jaki? drogowskaz dla wszystkich chorych. :D

Co do N-acetyloglukozaminy - to czy gdzie? w Polsce mo?na j? kupia :?:
Prawda Nas Wyswobodzi !!!
Gdy odkryte bedzie to co zakryte ...

Szukajcie a kiedyś znajdziecie !!!

Jari
Początkujący ✽✽
Posty: 243
Rejestracja: 07 lut 2004, 23:55
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Warszawa

Re: N-acetyloglukozamina

Post autor: Jari » 19 kwie 2004, 16:47

Marcin Mamcia 3 posty wy?ej o tym napisa3a...
- Czy mo?e bya gorzej.
- Nie, bo gdyby mog3o to by ju? by3o.

Zablokowany

Wróć do „Dietetyczne Rozmówki”