Strona 1 z 1

Re: Prwo budowlane

: 08 maja 2013, 16:45
autor: loczek
to pytaj tutaj, na pewno ktoś odpowie.

Jak coś malo skomplikowane, to może i ja będę mógł pomóc.

Re: Prwo budowlane

: 08 maja 2013, 19:44
autor: zaranin
Jestem projektantem konstrukcji budowlanych. Prawo budowlane to nie do końca moja działka, ale mogę spróbować.

Re: Prwo budowlane

: 08 maja 2013, 22:29
autor: loczek

Re: Prwo budowlane

: 08 maja 2013, 22:43
autor: zaranin
Proponuję:

1. sprawdzić, czy zostało wydane pozwolenie na budowę; skoro jesteś sąsiadem, to powinnaś dostać zawiadomienie ze Starostwa o rozpoczęciu postępowania w tej sprawie, choć różne urzędy mają swoje interpretacje, bo przepisy są nieprecyzyjne w kwestii zasięgu oddziaływania inwestycji;

2. sprawdzić, czy prace ziemne zostały wykonane zgodnie z projektem będącym podstawą do wydania pozwolenia na budowę.

Jeszcze kilka przepisów z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

§ 28. 1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
2. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

§ 29. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na
teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

Radzę zgłosić sprawę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, koniecznie na piśmie. PINB będzie musiał zająć się sprawą i na piśmie odpowiedzieć.

Powodzenia i wytrwałości w walce o swoje.

Re: Prwo budowlane

: 10 maja 2013, 23:21
autor: zaranin
Podstawowa lektura:
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Poczytaj też ustawę Prawo Wodne.

Odprowadzenie wody na działkę sąsiednią jest ewidentnie niezgodne z prawem. Musisz podjąć decyzję czy chcesz walczyć, czy też odpuścić. Ja osobiście bym walczył o swoje. Nie może być tak, że ktoś Cię zalewa i ma to gdzieś.

Odległość budynku od granicy to inny temat. Zgodnie z ww warunkami technicznymi ściana bez okien nie może być oddalona o mniej niż 3 m od granicy (§ 12 warunków technicznych).

Ja osobiście najprawdopodobniej najpierw napisałbym pismo listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do sąsiada z żądaniem doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem, koniecznie z powołaniem się na odpowiednie przepisy, a jak nie podziała - to niestety trzeba będzie pisać do PINB no i ew. sprawa sądowa, ale myślę, że PINB powinien być skuteczny.

Re: Prwo budowlane

: 11 maja 2013, 14:07
autor: zaranin
Powodzenia! :-)

Daj znać na forum jak się sprawa potoczyła.

Re: Prwo budowlane

: 16 maja 2013, 12:15
autor: mp3s
Moi rodzice niedawno mieli taki problem, ale od drugiej strony, tzn zostali pozwani przez sąsiadkę,za zalewanie. Zgłosiła sprawę do gminy i odbyło sie spotkanie. Ponieważ w projekcie nie było rzędnych wysokościowych (dom w trakcie budowy), to ustalono, że dogadamy się polubownie i mamy dwa miesiące czasu, aby coś zaproponować. Rodzice i tak musieli wykonać odwodnienie, więc nie ma problemu.
Jak coś to pisz.

Re: Prwo budowlane

: 16 maja 2013, 13:02
autor: zaranin
mp3s
To zostali pozwani, czy zgłosiła do gminy?