Strona 1 z 2

Pytanie

: 27 mar 2004, 10:04
autor: Osi
Co robic zeby colitis ulcer,sie nie rozwijalo? jak to dziadostwo zatrzymac? co pijecie? a moze dco jecie? a moze co bierzecie...nie wazne co...wazne jak? to zatrzymac?????

Re: Pytanie

: 27 mar 2004, 11:04
autor: turecki
Co pijemy, jemy, jakie leki bierzemy....poczytaj nasze wypowiedzi to sie dowiesz.Dlugo by gadac na ten temat. A swoja droga, colitis ulcerosa nie da sie zatrzymac - mozesz stosowac najlepsze diety, leki itp. - choroba jak chce, to i tak przyjdzie. Mysle, ze kazdy chory Ci to powie, niestety...

Duzo zdrowia zycze!

Re: Pytanie

: 27 mar 2004, 11:39
autor: zuza
Cze?a Osi.
Przede wszystkim idziemy do lekarza ze swie?ymi badaniami krwi, pe3n? morfologia + bia3ko + albuminy + OB. Ja odwiedzam przychodnie polskiej fundacji gastroenterologii (Warszawa, ul.Warynskiego, 022 825 62 99), poniewa? tamtejsi lekarze wcze?niej leczyli mnie w swojej klinice z dobrym skutkiem. Dobrzy s? te? w warszawskim LuxMedzie. Je?li chcesz poznac nazwiska to napisz do mnie wiadomo?a prywatn?, albo maila usd@i7.com.pl. Na pewno znale1liby sie rownie dobrzy i gdzie indziej, ale gdzie, to nie wiem.
Je?li zaostrzenie jest niewielkie, to zwiekszam dawke sulfasalazyny EN, ktor? niezale?nie od innym leków bioire i braa bede min.3x2 dziennie do konca dni moich.
Czasem bez wiedzy lekarza, wiec tego nie polecam, choa zawsze sie do tego przyznaje przy kolejnej wizycie, zaczynam 3ykaa sterydy w dawce nigdy wiekszej jak 16mg dziennie. Gdy objawy 3?godniej? poma3u odejmuje te mg i schodze do zera.
Je?li to nie pomaga - biegne do medyka.
Poniewa? za pod3o?e zaostrzen i samej choroby upatruje w stanie moich nerwów to zaczynam sie mniej denerwowaa i idzie w ruch presen.
Dieta? Zero mleka i jemu bliskich, zero ?wie?ych owoców i warzyw. Wszystko najlepiej ?wie?e i domowej produkcji.
Powy?ej przedstawiam swoj? droge do z3agodzenia choroby, ale jestem ?wiadoma, ?e jak na razie z3otego leku wyleczaj?cego cu jeszcze nie odkryto.
Je?li masz swojego lekarza to wal jak w dym do niego. Je?li jego zalecenia nie przynosz? poprawy, to mo?e udaj sie na konsultacje do innego lekarza. Z t? chorob? da sie ?ya, choa jest strasznie upierdliwa.

Re: Pytanie

: 27 mar 2004, 12:42
autor: Gość
A co to jest ten Presen????? czy przy colitis nalezy brac jakies leki na nerwy?? bo ostatnio lekarz w przychodni powiedzialmi ze przy tej chorobie oprocz lekow typu npo.salofalk ( to biore) nalezaloby tez brac cos na nerwy....czy wam to tez polecali???????????

Re: Pytanie

: 27 mar 2004, 12:45
autor: Gość
to wyzej to ja Osi:-)) aha i jak czesto lecicie do lekrzy? bo moj prywatny kazal mi przychodzic co miesiac z wynikiem krwi...czy to nie za duzo? poki co nie mam krwawien i jest oki..oczywiscie salofalk biore :evil:

Re: Pytanie

: 27 mar 2004, 14:21
autor: Jari
To ?e raz na miesi?c ka?? badac krew to tylko dla twojego dobra.
I na tym nie stracisz, ale moze rzeczywi?cie mozna troche ?adziej np co 2 miesi?ce.

Osi mo?e bys sie zarejestrowa3(a) to nie boli a u3atwia spraw :)

Re: Pytanie

: 27 mar 2004, 16:23
autor: Jarek
My?le, ?e Zuza mia3a na my?li Persen. To taka mieszanka koz3ka lekarskiego, melisy i miety, która dzia3a uspokajaj?co. A to w3a?nie ?ycie w stresie jest g3ówn? przyczyn? naszej choroby, wiec trzeba sie go wystrzegaa :) .

Osi

: 27 mar 2004, 16:46
autor: Gość
A czy ten Peren mozna kupic w aptece bez recepty??? w formie czego?? kropelek? cherbatek? ...???????????????

Re: Pytanie

: 27 mar 2004, 17:40
autor: Jari
Mo?e teraz
http://www.lek.com.pl/otc/pacjenci/persen_p.html
ale jak wpiszesz Persen w wyszukiwarce google to znajdziesz.

Re: Pytanie

: 27 mar 2004, 17:55
autor: Gość
Kurcze Jari podana strona nie istnieje...podaj inna stronke dotyczaca tego leku...

Re: Pytanie

: 27 mar 2004, 18:21
autor: Gość
Jarek dobrze mnie poprawi3, chodzi3o mi o PERSEN. Prawda jest taka, ?e to nie tylko nerwy s? przyczyn? cu. Sam musisz do tego doj?a, czy rzeczywi?cie Twoje pogorszenie pojawia sie po przej?ciu jakiego? stresu.

W "Przewodniku po nieswoistych chorobach zapalnych jelit" autorstwa W. Bartnika z 2002r. podane s? 3 1ród3a istnienia nchzj, gdzie musz? zaistniea 2, aby choroba sie rozwine3a. Jedno to predyspozycje genetycznie z po3?czeniem zaburzen immunologicznych, drugie: czynniki ?rodowiskowe z po3?czeniem zaburzen immunologicznych.

Nie potrafie wskazaa, do którego czynnika zaliczya mo?na nerwowoa.

Mo?e zaliczya j? mo?na do predyspozycji genetycznej (wg. Bartnika to pod3o?e 5-10% zachorowan, i zwi?zek z ni? maj? geny 3,7,12 i 16).

A mo?e do czynników ?rodowiskowych (region geograficzny, za?ywane substancje chemiczne, sk3adniki po?ywienia, tyton). Dlatego warto przyjrzea sie uwa?nie czy przypadkiem nie ma sie pogorszenia od jaki? leków, od sposobu ?ywienia, albo od palenia papierosów gdy diagnoza brzmi: Crohn. Za to tyton s3u?y cu.

Zaden z tych czynników (genetyczny i ?rodowiskowy) nie jest do konca zbadany, jedynie zak3adane s? pewne tezy i weryfikowane z lepszym lub gorszym skutkiem.

Pewno?a za to istnieje co do udzia3u zaburzen immunologicznych w patogenezie nchzj. Chodzi tu o substancje zw. cytokinami, od których zale?y rozwój zapalenia jelit. "Liczne badania wykaza3y, ?e w tkankach zmienionych w przebiegu cilitis ulcerosa i choroby Le?niowskiego Crohna zachodzi wzmo?ona aktywacja komórek uczestnicz?cych w odpowiedzi immunologicznej. Pobudzone komórki wytwarzaj? zwiekszone ilo?ci substancji zwanych cytokinami, od których zale?y rozwój zapalenia jelit"

Jeden lekarz wyja?ni3 mi przyczyne mojej choroby, a mam cu, w nastepuj?cy sposób: to choroba autoagresywna, organizm na stres reaguje tak, ?e sam siebie atakuje.
Inny lekarz powiedzia3, ?e najwa?niejsza jest dieta i mam sama doj?a do tego co mi szkodzi i wywo3uje rzut choroby.
A trzeci natomiast, ?e pewnie mia3am predyspozycje genetyczne, wiec zachorowa3am.
Kazdy z nich mia3 racje.

W ka?ym razie u ka?dego z nas, chorych, szwankuje immunologia.

Postaram sie zrobia zdjecia cyfrowe tej ksi??ki (48 stron) i zamie?cia je na jakim? serwerze, aby ka?dy mia3 do niej dostep. Je?li kto? chcia3by miea j? na w3asno?a, to wydaje mi sie, ?e wystarczy podej?a na Warynskiego, albo do kliniki przy onkologicznym na Roentgena. Daj? bezp3atnie.

Po ogólnym wstepie o nchzj. autor podzieli3 ksi??ke na dwie cze?ci i jedna z nich mowi o cu, a druga o cd. S? podane objawy i przebieg, powik3ania pozajelitowe, leczenie zachowawcze i chirurgiczne (mowa jest tylko o leczeniu farmakologicznym), przy cd dodatkowo jest punkt o rokowania i zapobieganie nawrotom.
Na zakonczenie tego d3ugiego wywodu przytocze jeszcze tylko jeden fragment: "Czesto?a nawrotów mo?e ulec zmniejszeniu, je?3i chory unika stresów psychicznych, zaka?en pokarmowych, doustnych antybiotyków, leków przeciwbólowych i innych znanych mu czynników wywo3uj?cych zaostrzenia. U niektóych pacjentów podobny wp3yw ma wy3?czenie mleka z diety. Lekami o udowodnionym dzia3aniu zapobiegaj?cym nawrotom colitis ulcerosa s? sulfasalazyna [...] i preparaty 5-ASA [...] Leczenie mo?na przerwaa jedynie w przypadku pe3nej remisji klinicznej i ca3kowitej regresji zmian rektosokopowych, które utrzymuj? sie przynajmniej dwa lata. W ostatnim czasie pojawi3y sie doniesienia, ?e d3ugotrwa3e stosowanie mesalazyny zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworu w jelicie grubym."

Gor?co wszystkich pozdrawiam i ?ycze wiecznej remisji.

PS 1. Mamu?ka, je?li uznasz, ?e nale?y mnie poprawia to zrób to koniecznie!

Re: Pytanie

: 27 mar 2004, 18:24
autor: zuza
Ciekawa sprawa. By3am pewna, ?e sie zalogowa3am, no ale...
Ten przyd3ugi list powy?ej nale?y do mnie

Sonia

: 27 mar 2004, 19:12
autor: Sonia
Ech jak ja lubie takie dlugie i wyczerpujace wiadomosci:) dzieki Zuziu ! przynajmniej cos sie mozna dowiedziec z twojej wypowiedzi-Pozdrawiam serdecznie!

Re: Pytanie

: 27 mar 2004, 23:02
autor: Handzia
Osi, czeste badania krwi wykonuje sie wtedy ,kiedy - s? krwawienia - jest anemia - spada liczba leukocytów poni?ej poziomu 4,0 tys. ,poniewa? trzeba kontrolowaa ich ilo?a ,aby nie dopu?cia do leukopenii- spada liczba granulocytów w rozmazie krwi ,co grozi agranulocytoz? . Je?li nie wystepuj? u ciebie zaburzenia w ?adnym z tych elementów ,to badania bedziesz robi3a rzadziej. Ale lekarze zawsze na pocz?tku brania leków ,które mog? uszkadzaa szpik ,a wiec i tych naszych, kontroluj? reakcje organizmu na ich dzia3anie.Moge jeszcze dodaa jako weteranka w walce z CU w tym gronie ,?e ja przez okres co najmniej 8 lat z 18 letniego okresu choroby chodzi3am do lekarza rodzinnego tylko po recepty.Czego równie? ,a szczególnie tym pocz?tkuj?cym walke z CU ?ycze.

Re: Pytanie

: 29 mar 2004, 09:02
autor: Mamcia
Zuziu i Handziu,
w tym co piszecie jest duzo prawdy, ale nie do konca. Napisze kiedy? o immunosupresorach i konieczno?ai badan krwi. Do listy badan kontrolnych nale?y dodaa CRP (bia3ko seroaktywne) i p3ytki krwi, które lepiej ni? OB obrazuje stan pacjenta. Napisze kiedy? o badaniach ka3u, które ?wiadcz? o stranie chorego.
Co do cytokin, to ju? troche o nich pisa3am. Nie one powoduj? stan zapalny, ale s? jego mediatorem. Wymaga to d3u?szego wyk3adu z immunologi.
O genach te? napisze, ale dajcie mi czas, bo teraz jestem zar?nieta swoimi sprawami. Nie mam dla siebie nawet niedziel, bo musze obje?dzaa Polske.
Zuziu poradnika prof.Bartnika nie znam. Mieszkam w Warszawie namiary na mnie na stronie Stowarzyszenia, albo wy?lij prywatn? wiadomo?a.
Pozdrowienia.
M