Strona 1 z 1

Walne Zebranie Członków Oddziału Pomorskiego

: 17 cze 2014, 23:36
autor: ita71
Zarząd Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału.

Zebranie odbędzie się 03.07.2014 roku (czwartek), godz. 17.00 w pierwszym terminie. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 17.15.

Miejsce: COPERNICUS ul. Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk (dawny Szpital Wojewódzki).
Oddział Gastroenterologii Dziecięcej (III piętro).


Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zjazdu Oddziału.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2013.
7. Zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności w roku 2013.
8. Przedstawienie planu działalności Oddziału Pomorskiego na 2014 rok.
9. Dyskusja i głosowanie nad uzupełnieniem składu Zarządu Oddziału Pomorskiego.
10. Wybór Delegatów Oddziału Pomorskiego na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa „J-elita”.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.


Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo: oddzial.pomorski@j-elita.org.pl.