Znaleziono 9315 wyników

autor: Mamcia
11 mar 2004, 10:07
Forum: Ziołolecznictwo
Temat: babka jajowata (Plantago ovata)
Odpowiedzi: 48
Odsłony: 49387

babka jajowata (Plantago ovata)

Zauwa?y3am, ?e ogromn? popularno?ci? ciesz? sie ró?ne diety, w wiekszo?ci pozbawione sensu, a czasami nawet szkodliwe. Tymczasem s? naturalne metody sprzyjaj?ce przed3u?aniu reemisji maj?ce naukowe potwierdzenie. Brak jest jakichkolwiek naukowych podstaw do stosowania diety marchewkowej, SDC i ró?ny...
autor: Mamcia
11 mar 2004, 10:05
Forum: Film i Telewizja
Temat: M jak miłość
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 9406

Re: M jak miłość

Chyba w sobote jest powtórzenie. Musze sprawdzia i nagraa dla CZD, które jest tam wymienione z nazwy.
A to, ?e jest duzo bzdur, to nikogo nie usprawiedliwia.
autor: Mamcia
10 mar 2004, 12:37
Forum: Leki Niezwiązane Bezpośrednio z NZJ
Temat: Lek przeciw odrzutom przeszczepów.
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 2602

Re: Lek przeciw odrzutom przeszczepów.

Jestem, jestem, ale nie od tego. Bardzo du?o czytam, bo jest to nasza metoda na oswajanie wroga. Robimy to z zupe3nie dobrym skutkiem. Ja i moja chora na CD córka. Jest to tak?e metoda na podtrzymanie nadzieji. W nauce dzieje sie bardzo du?o. Coraz nowe leki wchodz? do prób klinicznych i s? to leki ...
autor: Mamcia
10 mar 2004, 12:29
Forum: Lek Metyloprednizolon
Temat: Medrol
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 9280

Re: Medrol

Poni?ej odpowied1 na pytania o medrolu solu-medrolu oraz patre s3ow o praparatach 5-Asa. Co do 3?czenia leków, dopuki wystarcza 5-ASA nic sie nie dodaje, a potem ró?nie to bywa. Syntetyczne pochodne kortyzonu, o poni?szych sk3adach i podobnym dzia3aniu. Niektórzy mog? inaczej reagowaa na poszczególn...
autor: Mamcia
10 mar 2004, 09:57
Forum: NZJ - artykuły naukowe
Temat: Nowinki medyczne..??
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 8643

Re: Nowinki medyczne..??

We krwi badania w kierunku jersiniozy wykonuje sie m.in odczynem hemaglutynacji biernej z antygenami Y. enterocolitica O3, O5, O6, O8, O9 i Y. pseudotuberculosis I i III. Obecnie n.p. w Instytucie Reumatologii prowadzone s? badania nad zastosowaniem bardzo czu3ej i swoistej metody 3ancuchowej reakcj...
autor: Mamcia
09 mar 2004, 16:01
Forum: Ogólnie o NZJ
Temat: CU i CD - wystepowanie rodzinne
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 5953

Re: CU i CD - wystepowanie rodzinne

Pisa3am ju?, ?e je?eli rodzic jest chory na nzj to wzrasta szansa zachorowania dziecka. Znaleziono gen, który w formie zmutowanej wystepuje cze?ciej u osób chorych. Chorób tych sie nie dziedziczy - dziedziczy sie predyspozycje. Popratrzcie, czy w rodzinach by3y inne choroby o pod3o?u autoimmunologic...
autor: Mamcia
09 mar 2004, 15:28
Forum: NZJ - artykuły naukowe
Temat: Nowinki medyczne..??
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 8643

Re: Nowinki medyczne..??

Powinno i sie bada. By to jeden z pierwszych testów wykonanych u mojej panny (7 miesiecy przed diagnoz?). Yersinia enterocolitica poza enterocolitis mo?e wywo3ywaa mnóstwo choróbsk z posocznic? w3?cznie. Mo?e powodowaa te? reaktywne zapalenie stawów i chyba st?d pomy?3 twojego reumatologa. Te inne c...
autor: Mamcia
09 mar 2004, 12:47
Forum: Leki Niezwiązane Bezpośrednio z NZJ
Temat: Lek przeciw odrzutom przeszczepów.
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 2602

Re: Lek przeciw odrzutom przeszczepów.

Potencjalnym lekiem tym jest zmodyfikowana interleukina-15 (IL-15)* jedna z cytokin. Cytokiny to glikoproteiny produkowane i uwalniane do krwi przez aktywowane komórki ró?nych tkanek Pe3ni? one w organizmie role przeka1ników informacji pomiedzy tkankami a uk3adem odporno?ciowym. Bior? udzia3 we wszy...
autor: Mamcia
09 mar 2004, 11:39
Forum: Film i Telewizja
Temat: M jak miłość
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 9406

Re: M jak miłość

Sprawdzi3am. Sprawa nie by3a konsultowana z CZD na które w filmie sie powo3ano. Mam przekazaa kasete i zobaczymy jak zareaguje Pan Profesor. Moim zdaniem potrzebne jest wyja?nienie. Nie mo?na robia ludziom wody z mózgu. W jakim ?wietle stawia to lekarzy, którzy wnawiaj? naiwnym, ?e chroba jest nieul...
autor: Mamcia
09 mar 2004, 09:15
Forum: Nasza Psychika
Temat: NERWY
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 7737

Re: NERWY

Zapomnia3am sie zalogowaa i nie podpisa3am poprzedniej wiadomo?ci. No cóz w pewnym wieku, mo?na ju? nie pamietaa
autor: Mamcia
09 mar 2004, 09:13
Forum: Film i Telewizja
Temat: M jak miłość
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 9406

Re: M jak miłość

W3a?nie mia3am o tym napisaa, bo sama nie og3ada3am, ale dzwonili do mnie znajomi. Taki tekst w serialu mo?e przynie?a niepowetowane szkody, bo mo?e narobia naiwnym nadzieji. Mo?e maj? tej ma3ej przeszczepia jelito. Ale to te? nie leczy, bo to przeszepione te? zaczyna chorowaa. Mo?na wej?a na strony...
autor: Mamcia
08 mar 2004, 10:46
Forum: Lek Metyloprednizolon
Temat: Medrol
Odpowiedzi: 19
Odsłony: 9280

Re: Medrol

Steryd jak inne, ale ze wzgledu na indywidualne reakcje mo?e dzia3aa lepiej ni? entocort (cena mo?e i straszna, ale dzia3ania uboczne minimalne). Medrol jest pochodn? prednisolonu, który jest stosowany w USA czesciej ni? entocort. Dlaczego nie wiem, ale moge poczytaa. Na pierwszy rzut oka wygl?da, ?...
autor: Mamcia
05 mar 2004, 11:26
Forum: Diagnostyka
Temat: Kolonoskopia - jak ją przechodzicie?
Odpowiedzi: 982
Odsłony: 241714

Re: Kolonoskopia - jak ją przechodzicie?

Pod narkoz? robi sie zawsze u dzieci. Mo?na te? zrobia sobie prywatnie. Znieczulenie miejscowe i ?rodki przeciwbólowe powinny bya podawane. Robienie kolonoskopi bez narkozy jest preferowane przez lekarzy dlatego, ?e czesto do g3ebokiego wprowadzenia endoskopu jest potrzebna wspó3praca pacjenat np. z...
autor: Mamcia
05 mar 2004, 11:11
Forum: NZJ - artykuły naukowe
Temat: Nowinki medyczne..??
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 8643

Re: Nowinki medyczne..??

Nie jest to taka nowo?a doniesienie jest z konca 2003 roku Wzrost liczby zachorowan na chorobe Le?niewskiego-Crohna ( w krajach rozwinietych liczba zachrowan podwaja sie co 10 lat i obni?a sie wiek chorych) mo?e bya zwi?zany z szerokim zastosowaniem lodówek w gospodarstwach domowych. Tak? hipoteze z...
autor: Mamcia
05 mar 2004, 10:16
Forum: Płodność
Temat: Colitis Ulcerosa a problemy z zajsciem w ciążę-pomocy!!!
Odpowiedzi: 26
Odsłony: 13214

Re: Colitis Ulcerosa a problemy z zajsciem w ciążę-pomocy!!!

Zmieni3am sie z malgosi w Mamcie, bo chyba jestem du?o starsza od wiekszo?cu forumowiczów. Tekst napisa3am z my?l? u pó1niejszym umieszczeniu na stronach internetowych. Nie wiem o jakie dodatkowe informacje chodzi. Prosze o konkretne pytania, a postaram sie udzielic odpowiedzi. Jeszcze jedna rzecza,...

Wyszukiwanie zaawansowane