Znaleziono 9315 wyników

autor: Mamcia
30 mar 2004, 09:40
Forum: Ogólnie o NZJ
Temat: Pytanie
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 6595

Re: Pytanie

Moja Panna bierze Imuran ponad dwa lata i obecnie badania robimy co 2-3 miesi?ce. Na pocz?tku stosowanie imuranu badania s? konieczn, co 10 dni-14 dni, gdy? komplikacje (np. zapalenie trzustki i leukopenia) pojawiaj? sie na pocz?tku leczenia. Ze wzgledu na zagro?enie zapaleniem trzustki male?y badaa...
autor: Mamcia
30 mar 2004, 09:33
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: moja dieta
Odpowiedzi: 88
Odsłony: 21778

Re: moja dieta

Droga Aneczko, a kto Ci naopowiada3 takich bzdur. Mo?esz sobie stosowaa co chcesz. Mo?esz sie zag3odzia, doprowadzia do awitaminozy i ró?nych innych rzeczy, tylko nie powo3uj sie na ?adne autorytety i na to co wiadomo. Racje ma Handzia, i chyba nie tylko jako d3ugoletni praktyk. Badania mówi?, ?e di...
autor: Mamcia
29 mar 2004, 10:29
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: moja dieta
Odpowiedzi: 88
Odsłony: 21778

Re: moja dieta

Kochani w waszych g3owach panuje straszny ba3agan na temat diet. Prawdy w tym tyle, ?e ka?dy musi ustalia diete dla siebie najlepsz?. Jest kilka zasad ogólnych o których co? tam zacze3am pisaa. Badania kliniczne wykaza3y, ?e jedyn? diet?, która leczy, ze skuteczno?si? podobn? do sterydów, jest dieta...
autor: Mamcia
29 mar 2004, 09:02
Forum: Ogólnie o NZJ
Temat: Pytanie
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 6595

Re: Pytanie

Zuziu i Handziu, w tym co piszecie jest duzo prawdy, ale nie do konca. Napisze kiedy? o immunosupresorach i konieczno?ai badan krwi. Do listy badan kontrolnych nale?y dodaa CRP (bia3ko seroaktywne) i p3ytki krwi, które lepiej ni? OB obrazuje stan pacjenta. Napisze kiedy? o badaniach ka3u, które ?wia...
autor: Mamcia
24 mar 2004, 10:51
Forum: Lek Budesonid
Temat: entocort
Odpowiedzi: 311
Odsłony: 112374

Re: entocort

Poni?ej dane z literatury nt. budesonidu, jego skuteczno?ai i efektów ubocznych. Skuteczno?a leczenia budesonidem (Entocort, Budenofalk) ) W badaniach klinicznych przeprowadzonych w wielu o?rodkach na ca3ym ?wiecie potwierdzono pozytywny wp3yw budesonidu w porównaniu z placebo na osi?gniecie remisji...
autor: Mamcia
24 mar 2004, 10:36
Forum: Leki w Fazie Badań Klinicznych
Temat: Antegren
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 1838

Re: Antegren

To wiedza drukowana. Komentarz osobisty kiedy? napisze. W próbach klinicznych jest chyba ponad 20 ró?nych leków. Powolutku bede opisywaa, ale prosze o informacje, bo osobi?cie nie szukam Clinical Trials i moge co? przeoczya. Natalizumab (antergen) modyfikowane ludzkie przeciwcia3o skierowane przeciw...
autor: Mamcia
23 mar 2004, 14:20
Forum: Inne
Temat: LEKARZE GODNI POLECENIA
Odpowiedzi: 93
Odsłony: 34407

Re: LEKARZE GODNI POLECENIA

Zgadzam sie z pierwsz? cze?ci?. Uwa?am, ?e na stronie powinny sie znale?a informacje o o?rodkach i lekarzach specjalizuj?cych sie w nzj.
Co do drugiej cze?ci, to miejsce na te z3e widze tylko w prywatnych historiach choroby. Tworzenie takich negatywnych list mo?e bardzo skrzywdzia niewinnego lekarza.
autor: Mamcia
23 mar 2004, 14:16
Forum: Diagnostyka
Temat: videogastroskopia
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 3949

Re: videogastroskopia

Wróci3am w3a?nie z moj? pann? od naszego Doktorka, który pokaza3 nam kamerke. Cacuszko ob3e o wymiarach ok 2,3 x 1 cm. Po3yka sie to cudo, a ono wedruje sobie przez nasz przewód pokarmowy robi?c zdjecia co sekunde i wysy3a je do komputera. Aparatura znajduje sie w Centrum Onkologii w Klinice Gastroe...
autor: Mamcia
19 mar 2004, 15:41
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: Porada
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 7634

Re: Porada

Trzeba zwracaa na to uwage i przy ka?dej nawet nie?mia3ej propozycji tego typu dodawaa - po konsultacji z lekarzem prowadz?cym. Ludzie ró?nie reaguj? na takie rady – czasem g3upio. Co do encortonu, jak i innych leków sterydowych, obowi?zuje bezwzgledna zasada odstawiania leku powolutku. Gwa3towne od...
autor: Mamcia
19 mar 2004, 13:33
Forum: Film i Telewizja
Temat: M jak miłość
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 9439

Re: M jak miłość

Jest profesorem doktorem habilitowanym pediatrii. Co do czd, to moje pierwsze do?wiadczenie te? by3o fatalne. W zasadzie odes3amo mi dziecko do reumatologa nie przebadawszy do konca pod wzgledem gastro-. Teraz z pomocy czd nie korzystam, ale mam kontakty i z tego, co wiem to jest to najlepszyt o?rod...
autor: Mamcia
19 mar 2004, 13:21
Forum: Lek Budesonid
Temat: entocort
Odpowiedzi: 311
Odsłony: 112374

Re: entocort

Objawy uboczne s? nieporównywalnie mniejsze. Przy pe3nej dawce 9 mg poza lekkimi puciami chomika nic innego sie nie wydarzy3o. Przy dawce podtrzymuj?cej nawet to znika, a budesonid bierze ju? chyba ponad 2 lata.
autor: Mamcia
19 mar 2004, 13:16
Forum: Mleko i Produkty Mleczne
Temat: Mleko
Odpowiedzi: 18
Odsłony: 9855

Re: Mleko

Mo?e robili ci badania i stwierdzili nietolerancje laktozy. Czasami daje sie zalecenia dietetyczne na wyrost. Jak 1/4 szkodzi, to reszta niech lepiej nie próbuje, bo mo?e zaszkodzia. Moja córka w okresach chrupkowych (w3a?nie znowu w taki wesz3a) pije ponad pó3 litra dziennie s3odkiego mleka i jej n...
autor: Mamcia
19 mar 2004, 13:08
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: Porada
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 7634

Re: Porada

Dawno mnie nie by3o na forum i przegapi3am zarzut, ?e bez konsultacji proponuje odstawiaa leki. Nic z tych rzeczy. Swoich doktorków, szczególnie jak sie ma do nich zaufanie, nale?y pytaa o wszystko. A jak sie nie ma, to nale?y ich zmienia. Co do debridatu. Nie jest to lek stosowany standartowo przy ...
autor: Mamcia
16 mar 2004, 15:10
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: Porada
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 7634

Re: Porada

Sze?a lat bez przerwy na medrolu??? Czy napewno masz sterydozale?n? forme CD. Czy zawsze po zmniejszeniu dawki mia3a? nawroty?? A je?li chodzi o orkiestre, to mo?na polubia. Powa?nie mo?e postaraj sie odstawia debridad. Jest to lek pobudzaj?cy perystaltyke jelit. Mo?esz tak?e zbadaa ka3 pod wzgledem...
autor: Mamcia
16 mar 2004, 14:55
Forum: Inne Suplementy
Temat: olej rybi
Odpowiedzi: 28
Odsłony: 15357

Re: olej rybi

Ja sie nie obra?am. Opieram sie tylko na wynikach badan klinicznych. Moge podawaa na jakich. Nie ma w nich zgodno?ci nawet co do np. pentazy. Prosze podaj tytu3 autora i wydawnictwo. Podobno co? wysz3o po polsku. Jakie? t3umaczenie, ale nigdy na nie nie trafi3am. Czy to to? Je?eli chodzi o leczenie ...

Wyszukiwanie zaawansowane