Znaleziono 9315 wyników

autor: Mamcia
07 kwie 2004, 12:37
Forum: Powikłania Pozajelitowe
Temat: Bóle stawów
Odpowiedzi: 227
Odsłony: 92692

Re: Bóle stawów

Je?eli chodzi o przerzuty na mózg to objawiaj? sie parali?em ?uchwy, wysy3aniem bezwiednie zbyt du?ej liczby postów i czasami czkawk?. U niewielkiej populacji chorych mo?e wyst?pia zbyt du?e pobudzenie (niekoniecznie seksualne) któremu towarzyszy strzykanie uszami i oczopl?s. Reakcje depresyjne, nal...
autor: Mamcia
06 kwie 2004, 12:00
Forum: Powikłania Pozajelitowe
Temat: Bóle stawów
Odpowiedzi: 227
Odsłony: 92692

Re: Bóle stawów

Dzis dosta3lam artykul i zrobi3lam dla was skrót wybierajac co wazniejsze fragmenty NZJ a zapalenie stawów Istnieje bardzo wiele danych epidemiologicznych, klinicznych i eksperymentalnych (badania na zwierzetach) wskazujacych na istnienie wzajemnych powiazan miedzy jelitem a ukaadem motorycznym. Stw...
autor: Mamcia
05 kwie 2004, 13:00
Forum: Ogólnie o leczeniu Mesalazyną
Temat: 5-ASA
Odpowiedzi: 7
Odsłony: 4709

5-ASA

Aminosalicylany: podstawowymi lekami stosowanymi we wszystkich postaciach nieswoistych zapalen jelit jest kwas 5-aminosalicylowy(5-ASA) (mesalazyna) i jego pochodna sulfasalazyna sk3adaj?ca sie sie z kwasu 5-ASA z do3?czon? sulfapirydyny. W przeciwienstwie do mesalazyny która jest wch3aniana ju? w ?...
autor: Mamcia
05 kwie 2004, 12:57
Forum: Sulfasalazin
Temat: Sulfasalazyna a tabletki antykoncepcyjne
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 2071

Re: Czy tabletki....

Nigdzie o tym nic nie pisz?. Poczytaj w lekach
autor: Mamcia
02 kwie 2004, 16:47
Forum: Powikłania Pozajelitowe
Temat: POTRZEBNA POMOC!!!!! RUMIEN GUZOWATY!!!!! (dot. tomato!!!)
Odpowiedzi: 36
Odsłony: 22060

Re: POTRZEBNA POMOC!!!!! RUMIEN GUZOWATY!!!!! (dot. tomato!!!)

Pod rek? mam tylko to. http://www.termedia.pl/dermatologia/showpdf.php?id=149 Niestety, jest to jedna z komplikacji przy CU, z tego co wiem, ?adko przebiega tak dramatycznie jak u Tomato. Leczenie jelitek pomaga na to ?winstwo. Wrzody??? u Oli to te? mo?e bya to samo. Je?eli pod3o?e jest wyra?nie ba...
autor: Mamcia
01 kwie 2004, 10:13
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: Porada
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 7634

Re: Porada

Z regu3y po operacji nie stosuje sie sterydów, chyba, ?e trzeba od nich odchodzia, a imuran (azatiopryna) jest lekiem bardzo dobrym. Moja Panna te? to bierze (poza ca3? mas? innych ?winstw). Napisze co? o immunosupresorach ich dzia3aniu, skuteczno?ci, efektach ubocznych itp.
pozdawiam
M
autor: Mamcia
01 kwie 2004, 10:08
Forum: Inne
Temat: Szko3a falenicka i otwocka
Odpowiedzi: 0
Odsłony: 1393

Szko3a falenicka i otwocka

Szko3a falenicka i otwocka Je?eli prze?ledzi sie standardy leczenia w ró?nych krajach oka?e sie, ?e wystepuj? tu znaczne ró?nice. Lekarze z USA (71%) przedk3adaj? leczenie nzj u dzieci z z lekkim lub ?rednio cie?kim przebiegiem, konwencjonalnymi sterydami (prednisolon) i azathiopryn?, nad leczeniem ...
autor: Mamcia
01 kwie 2004, 09:44
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: Porada
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 7634

Re: Porada

W bardzo d3ugiej li?cie ubocznych dzia3an sterydów, gdzie? ko3o miejsca 20, pojawia sie informacja, ?e d3ugotrwa3e za?ywanie sterydów mo?e bya przyczyn? gorszego gojenia sie ran. Mo?na znale?a równie? tak? uwage " Lek stosowaa ze szczególn? ostro?no?ci? we wrzodziej?cym zapaleniu jelita grubego, je?...
autor: Mamcia
31 mar 2004, 15:02
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: Porada
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 7634

Re: Porada

Zanalazlam co? takiego. W szpitalu Uniwersytetu w Muester (Niemcy) przeprowadzona retrospektywn? analize 397 chorych na CU lub CD pacjentów, którzy przeszli operacje wyciecia cze?ci jelita. Analizowano wp3yw sterydoterapii przed zabiegiem operacyjnym na przebieg rekonwalescencji, wyst?pienie komplik...
autor: Mamcia
31 mar 2004, 10:56
Forum: CuDaczny Oddział - Mam Diagnozę
Temat: prosze o porade
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 5349

Re: prosze o porade

Artyku3 jest bardzo dobry, ale przez ostatnie dwa lata troszke sie badania posune3y. Dotyczy dzieci, ale nie ma ?adnych zasadniczych ró?nic miedzy chorymi doros3ymi i dzieami. Przeczytanie szczerze polecam.
autor: Mamcia
31 mar 2004, 10:53
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: Porada
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 7634

Re: Porada

No to mia3e? pecha, ale mo?e bya gorzej.
Pewiem ch3opiec by3 4 razy na stole nim mu rozpoznano Crohna.
autor: Mamcia
31 mar 2004, 10:52
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: moja dieta
Odpowiedzi: 88
Odsłony: 21778

Re: moja dieta

S3oneczka moje kochane, Rzeczywi?cie Aneczka zez3o?ci3a mnie, ale nie tym, ?e stosuje swoj? diete. Ka?dy z was powinien stosowaa tak? diete, jaka mu s3u?y. Nawet, jak mu szkodzi, ale wierzy w jej skuteczno?a to te? mo?e – wolny wybór. Ju? nie po raz pierwszy zaprotestowa3am i protestowaa bede ostro ...
autor: Mamcia
30 mar 2004, 09:59
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: moja dieta
Odpowiedzi: 88
Odsłony: 21778

Re: moja dieta

Masz racje Jari, ja tylko jestem przeciwna namawianiu do umartwiania sie i to pod pretekstem jaki? prawd objawionych, ?e tego, albo tamtego nie wolno. W ka?dym artykule naukowym i popularnym pisanym przez fachowców stoi jak wó3, ?e dieta w remisji powinna bya zbli?ona do nornmalnej i to zbli?enie je...
autor: Mamcia
30 mar 2004, 09:55
Forum: Dietetyczne Rozmówki
Temat: Porada
Odpowiedzi: 27
Odsłony: 7634

Re: Porada

A to powiedz mi s3oneczko, dlaczego pierw cie cieli, a potem leczyli. przyjmuje sie zasade, ?e skalpelek jaes na koncu, a nie na pocz?tku drogi. Pierw sterydzik i papu do ?y3ki, a jak nie pomo?e to na stó3. No s? wyj?tki, czy ty nim by3e?, a? 4 razy??? pozdrowionka. Mamcia Bede w B miedzy 30 a 4 maja.

Wyszukiwanie zaawansowane