babka jajowata (Plantago ovata)

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

ODPOWIEDZ
Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: Mamcia » 11 mar 2004, 10:07

Zauwa?y3am, ?e ogromn? popularno?ci? ciesz? sie ró?ne diety, w wiekszo?ci pozbawione sensu, a czasami nawet szkodliwe. Tymczasem s? naturalne metody sprzyjaj?ce przed3u?aniu reemisji maj?ce naukowe potwierdzenie. Brak jest jakichkolwiek naukowych podstaw do stosowania diety marchewkowej, SDC i ró?nych innych pomys3ów, które sie pojawiaj? w dyskusji. Nie oznacza to, ?e niektóre osoby stosuj?c w3a?nie tak?, a nie inn? diete czuj? sie dobrze. Postaram sie w kolejnych postach opisaa te substancje i probiotyki, których wp3yw na nzj zosta3 do?wiadczalnie wykazany. Nie bede cytowa3a oryginalnych prac naukowych, ale postaram sie w sposób przystepny opisaa, dlaczego dzia3anie te s? lub mog? bya korzystne. Ewentualne wprowadzanie wszystkich tych substancji radze konsultowaa z lekarzem prowadz?cym.
Zaczne od zio3a, na które trafi3am niedawno, mimo, ?e pierwsza praca dotycz?ca jego wp3ywu na CU ukaza3a sie w 1999 r w presti?owym amerykanskim czasopi?mie.
Przeprowadzano badania kliniczne nad na grupie 105 chorych znajduj?cych sie w okresie reemisji. Jedna z trzech grup dostawa3a nasiona babki jajowate(Plantago ovata), druga grupa mesalamine a trzecia i jedno i drugie. Badano sk3onno?a do wznów we wszystkich trzech grupach w przeci?gu roku. Nawroty wyst?pi3y u 40% w grupie otrzymuj?cej nasiona babki, 35 % otrzymuj?cych mesalamine i 30% otrzymuj?cych oba preparaty. Wskazuje to, ?e babka jest prawie tak skuteczna w utrzymywaniu reemisji jak masalazyna (nie radze odstawia leków, ani wnioskowaa z tego, ?e mesalazyna nie jest skuteczna).
Od wielu lat nasiona babki jajowatej s? stosowane przy zaparciach i biegunkach. Te dziwne, bo przeciwstawne dzia3anie jest zwi?zane z wysok? zawarto?ci? (20-30%) ?luzu (dietary fiber). Z jednej strony w zaparciu: wskutek zwiekszenia objeto?ci stolca i skrócenie czasu przesuwania powoduje u3atwienie defekacji. W biegunkach za?, wskutek wi?zania wody, przed3u?a przesuwanie sie up3ynnionej tre?ci jelitowej. Regulacja konsystencji stolca mo?e pomagaa przy szczelinach odbytu, hemoroidach (zmniejsza krawanienia).
Poza tym nasiona powoduj? obni?enie sie poziomu cholesterolu w surowicy, wch3aniania t3uszczy (stosuje sie we wspomaganiu leczenia oty3o?ci), a u cukrzyków zdarza sie nawet konieczno?a zmniejszenia dawek insuliny. Nie wolno jednak babki stosowaa w nieustabilizowanej cukrzycy. S? te? przeciwwskazania przy niedro?no?ci jelit lub ich zwe?eniu (my?le, ?e dotyczy to tylko ca3ych nasion, ale nie mam pewno?ci). Nasiona powinny bya obficie popijane, a leki za?ywane w do?a du?ym odstepie czasowym.

Ostatnie prace rzuci3y ?wiat3o na mechanizm dzia3ania Plantago na CU. W trakcie fermentacji nasion babki jajowatej w jelitach wydziela sie kwas mas3owy (to ten, którym cuchnie zje3cza3e mas3o), a od do?a dawna, postuluje sie, ?e krótko3ancuchowe kwasy t3uszczowe (SCFA) sprzyjaj? reemisji. Podawanie diety z nasionami babki transgeniicznym szczurom sprzyja3o z3agodzeniu objawów zapalenia jelita grubego. U szczurów, u których colitis wywo3ano TNBS, diecie wzbogaconej w babk? towarzyszy3 wzrost produkcji SCFA, które wp3ywaj? na poziom TNF-alfa i NO (tlenku azotu).

Sposób przygotowania: 2-6 3y?eczek nasion (6-18g) zalaa niewielka ilo?ci? wody i przyj?a po lekkim ich specznieniu lub 2-6 3y?eczek nasion wymieszaa w 150 ml (3/4 szklanki) wody i wypia.
Dawkowanie i sposób u?ycia: Przyjmowaa rano i wieczorem popijaj?c obficie wod? (min. 1 szklanka). Dawka dobowa: 12-40 g Sposób przechowywania: Chronia przed dostepem wilgoci.
kuracja tygodniowa - 1 opakow. - 15,00 PLN
mo?liwo?a zamówien hurtowych - 10,00 PLN

Handzia
Początkujący ✽✽
Posty: 174
Rejestracja: 09 mar 2004, 22:51
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Trójmiasto

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: Handzia » 11 mar 2004, 23:30

Przy stosowaniu ?rodków peczniej?cych, przeciwwskazaniem oprócz zwe?enia jelita ,s? równie? krwawienia.

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: Mamcia » 12 mar 2004, 15:38

Ju? pisa3am, ?e nie jestem lekarzem. Ale mam dostep i do ksi??ek i do bierz?cej literatury naukowej i do konsultacji ze specjalistami.
Widza o chorobie pozwala mi nie tylko jako? znosia chorobe córki, ale tak?e próbowaa tego, co mo?e pomóc, a nie szkodzi.
Napisze o paru takich rzeczach w nastepnym tygodniu.

Co do SCD, to prac naukowych nie ma. Ale ludzie zwi?zani z dietetyk? uwa?aj? j? za szkodliw?. Dzi? rozmawia3am z kole?ank?, która wyk3ada podstawy ?ywienia, w3a?nie na temat SCD i wyt3umaczy3a mi dlaczego ludzie na tej diecie tak dobrze sie czuj? (s? naapani szkodliwymi produktami przemiany materii). Jest to dieta niedoborowa i moim zdaniem nie powinna bya stosowana, a nzj szczególnie. Chore jelita i tak gorzej przyswajaj? wiele sk3adników. Sterydy dodatkowo zaburzaj? ten proces.
Gor?co wszystkim SCD oradzam, ale ludzie, którzy stosuj? te diete s? "nawiedzeni", ?e bed? przekonywaa udowadniaa itp.
Z powy?szych powodów na temat SCD wiecej sie nie wypowiem.
Do Joli Damek
Nasze panny s? chyba w tym samym wieku i mo?e by by3o dobrze, aby sie jako? skontaktowa3y. Mo?e twojej córce to pomo?e, bo moja psychicznie dobrze to znosi. Jest pododzona z chorob?.
Od ponad roku jest OK. Nigdy nie mia3a gwa3townego nawrotu. Staramy sie te cholere trzymaa na smyczy.
Je?eli bedziesz zainteresowania to prze?li mi swój e-mail na prywatne kontol. Nie mam w domu sta3ego 3?cza, ale chyba sie z3amie i za3o?e.

zuza
Początkujący ✽✽
Posty: 100
Rejestracja: 24 mar 2004, 04:04
Choroba: CU
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: zuza » 23 kwie 2004, 18:28

Mamcia pisze:W trakcie fermentacji nasion babki jajowatej w jelitach wydziela sie kwas mas3owy (to ten, którym cuchnie zje3cza3e mas3o), a od do?a dawna, postuluje sie, ?e krótko3ancuchowe kwasy t3uszczowe (SCFA) sprzyjaj? reemisji.
1. Je?li gdzie? dorwe ten kwas mas3owy to mog3abym z niego robia wlewki? Wtedy przynajmniej, gdy bedzie pogorszenie i przyjdzie krwawienie nic nie bedzie pecznia3o w brzuchu, prawda Handzia?

2. Znalaz3am nasionka babki lancetowatej i zastanawiam sie czy bedzie dzia3aa tak jak jajowata? Opakowanie zdaje sie 1,30z3 w sklepie ze zdrow? ?ywno?ci?.

3. Sk?d Mamcia masz te ceny? Wiesz mo?e gdzie dostaa te babke jajowat??

Serdeczno?ci.
Ostatnio zmieniony 23 kwie 2004, 19:20 przez zuza, łącznie zmieniany 1 raz.

Marcin
Początkujący ✽✽
Posty: 52
Rejestracja: 12 kwie 2004, 22:48
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Kaszuby

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: Marcin » 23 kwie 2004, 19:14

Babka jest babk? - lancetowata czy jajowata ró?nica nie du?a - jest to w koncu ten sam gatunek ro?lin.

Napiszcie dok3adnie gdzie mo?na kupia te nasiona i w jakiej cenie.
Czy s? to nasiona ze sklepu ogrodniczego czy mo?e z innego ?

Wiem ?e li?cie babki lancetowatej bo taka u nas wystepuje mo?na zbieraa we wakacjach jak kwitnie,no a nasiona VIII-IX - ale z tym to ju? by3oby du?o zbierania ...

Bya mo?e je?eli faktycznie by to pomaga3o mo?naby by3o znacznie ograniczya lub nawet wykluczya 5-ASA -a to wszystko za friko :D
Prawda Nas Wyswobodzi !!!
Gdy odkryte bedzie to co zakryte ...

Szukajcie a kiedyś znajdziecie !!!

amk025
Debiutant ✽
Posty: 27
Rejestracja: 16 kwie 2003, 16:16
Choroba: CU
województwo: pomorskie
Lokalizacja: Reda
Kontakt:

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: amk025 » 26 kwie 2004, 16:57

Mamcie, po to jest forum dyskusyjne aby dyskutowaa. Bardzo mnie zaciekawi3o to co piszesz o SCD. Ja przez chwilke stosowa3em diete zbli?on? do SCD i rzeczywi?cie tak jak piszesz czu3em sie dobrze. W zwi?zku z tym mam pytanie: na czym polega "z3o" tej diety? Nie jestem specjalist? od ?ywienia, ale unikanie z3o?onych weglowodanów + substancji konserwuj?cych wydawa3o mi sie do?a rozs?dnym zaleceniem. Szczególnie ?e z obserwacji samego siebie wynika ?e wieksze ilo?ci weglowodanów w diecie powoduj? u mnie pogorszenie....
[/list]

Jari
Początkujący ✽✽
Posty: 243
Rejestracja: 07 lut 2004, 23:55
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Warszawa

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: Jari » 27 kwie 2004, 11:37

Dla przejrzysto?ci forum proponuje przenie?a dyskusje o SCD do tematu tak zatytu3owanego.
- Czy mo?e bya gorzej.
- Nie, bo gdyby mog3o to by ju? by3o.

Handzia
Początkujący ✽✽
Posty: 174
Rejestracja: 09 mar 2004, 22:51
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Trójmiasto

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: Handzia » 27 kwie 2004, 12:09

Zuza ,Twój pomys3 na zrobienie sobie wlewek z kwasu mas3owego wcale nie jest chybiony.Eksperymentu takiego dokonano w klinice uniwersyteckiej w Niemczech ,gdzie w ci?gu dwóch tygodni leczono wlewkami z sol? kwasu t3uszczowego (natrium butylicum)dziesieciu pacjentów z CU.Po tej kuracji u dziewieciu usta3a krwista biegunka i stan zapalny ?luzówki jelita uleg3 istotnemu z3agodzeniu.
Kwas mas3owy jest niezbedny do utrzymywania prawid3owej czynno?ci komórek ?luzówki jelita grubego.Powy?sz? terapie zdecydowano sie zastosowaa ,wychodz?c z za3o?enia ,?e w trakcie zapalenia jelita dochodzi do zmniejszenia zaopatrzenia w kwas mas3owy.

Jari
Początkujący ✽✽
Posty: 243
Rejestracja: 07 lut 2004, 23:55
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Warszawa

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: Jari » 27 kwie 2004, 12:46

Powinni?my stworzya jak?? placówke badawcz? zajmuj?ca sie badaniem wp3ywu ru?nych kuracji na nzj.
- Czy mo?e bya gorzej.
- Nie, bo gdyby mog3o to by ju? by3o.

zuza
Początkujący ✽✽
Posty: 100
Rejestracja: 24 mar 2004, 04:04
Choroba: CU
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: zuza » 27 kwie 2004, 14:59

Wszystko fajnie, wiedze mamy, ale gorzej ze zdobyciem tych wszystkich specyfików. Bo niby jak zrobia ten kwas mas3owy? Ukwasia na parapecie mas3o? Jakie mas3o, bo mo?e jakie? specjalne?

zuza
Początkujący ✽✽
Posty: 100
Rejestracja: 24 mar 2004, 04:04
Choroba: CU
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

babcia jajowa

Post autor: zuza » 15 cze 2004, 21:47

W koncu kupi3am i ju? pisze co wiem:
Sklep zielarski ( zdaje sie "Zielarz") na Placu Trzech Krzy?y zrobi3 na mnie dziwne wra?enie. Sporo osób mi mówi3o, ?e mo?na w nim kupia przedziwne rzeczy, ale wygl?da on nieco dziwnie, bo, i kasmetyki, i spo?ywka... Ale babke mieli i o to chodzi3o.
200g, cena 7,30z3, dawkowanie wg. wskazówek Mamci.
Producent ma strone http://www.herbastudio.pl i wygl?da na to, ?e mo?na sk3adaa zamówienia netem i nawet cena ni?sza. Ciekawe czy detaliczna wysy3ka wchodzi w gre.
Jak kto? skorzysta to prosze i informacje czy zadzia3a3o. Ja to tylko kupi3am aby sobie le?a3o na wszelki wypadek, aczkolwiek mo?e zaczne j? 3ykaa by zrzucia troche t3uszczu. Z ciekawostek powiem, ?e s?dzi3am, ?e skro babka jajowata to na opakowaniu bed? li?cie w kszta3cie jajka, a tu niespodzianka, bo s? lanceciki. Jednak napis "Plantaginis ovatae semen" rozwia3 moje w?tpliwo?ci.
Pozdrawiam.

Anna
Początkujący ✽✽
Posty: 61
Rejestracja: 22 maja 2004, 19:56
Choroba: CU
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: Anna » 16 cze 2004, 20:44

Ja kupi3am w zwyk3ym sklepie zielarskim 100gr 9,30.Akurat mam zaostrzenie ze sporym krwawieniem .Próbowa3am ju? ró?nych rzeczy, ale nawet siemie lniane czy balsam szostakowskiego by3y lepsze(oczywi?cie smakowo). 8O Trudno jako? to zniose i poczekam na efekty .Mam ju? dosya tej choroby , w t? sobote by3am na weselu zauwa?y3am , ?e nawet g3o?na muzyka ,a raczej wibracje powoduj? straszny ból jelitek. :(
Jak tylko pojawi? sie pozytywne efekty dzia3ania tej babki dam znaa.
Pozdrawiam Anna.

zuza
Początkujący ✽✽
Posty: 100
Rejestracja: 24 mar 2004, 04:04
Choroba: CU
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: zuza » 17 cze 2004, 02:51

A jaki sposób wybra3a?? Zalewasz i czekasz a? specznieje czy do wiekszej ilo?ci wody wsypujesz miarke i wypijasz? W miom przypadku tylko ten drugi wchodzi w gre, bo nale?e do tych ludzi, co nie przepadaj? za kisielem wiec nawet nie prze3kne ?luzowatego siemienia lnianego. Nie wiedzia3am ?e balsam szostakowskiego mo?na pia! Ale on te? ma kleist? postaa, blee (ale i tak najgorsza jest fitolizyna).

Anna
Początkujący ✽✽
Posty: 61
Rejestracja: 22 maja 2004, 19:56
Choroba: CU
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Płock
Kontakt:

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: Anna » 17 cze 2004, 15:34

Na pocz?tku czeka3am a? specznieje ,ale wierz mi po wypiciu pierwszej porcji nie mog3am na to patrzea :!: Wiec za?ywam swoim sposobem; 3y?eczka nasion na sucho do buzi i pó3szklanki wody ,i powtórka tak lepiej smakuje ,a w ?o3?dku i tak specznieje.

zuza
Początkujący ✽✽
Posty: 100
Rejestracja: 24 mar 2004, 04:04
Choroba: CU
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki

Re: babka jajowata (Plantago ovata)

Post autor: zuza » 17 cze 2004, 18:16

No to ?wietnie!
A przy okazji dobrego nastroju napisze ci dowcip, którego ostatnie s3owa zawsze wypowiadam kiedy co? mi lub komu? nie smakuje.
Spotykaj? sie dwaj koledzy po wielu, wielu latach i opowiadaj? co u nich s3ychaa. Jeden widaa, ?e bogaty, a drugi to bida z nedz?. Ten przy kasie mówi:
-Wiesz stary, ja to mam choler... cie?kie ?ycie, pojecha3em na ?wietnie zapowadaj?ce sie wczasy, wyda3em na nie maj?tek no i pogoda nie dopisa3a. Jak zamówi3em mercedesa, to okaza3o sie ?e zamontowali mi nie ten kolor skóry, co chcia3em. Wybudowali mi basen i okaza3o sie, ?e ca3e 20cm jest za krótki, ehh, jak to ?ycie mnie do?wadcza! Ale opowiadaj co u ciebie, opowiadaj.
Na co ten drugi:
-A nic, wiesz... od tygodnia nic nie jad3em.
Na co forsiasty mówi:
-No to sie stary zmu?!!!

ODPOWIEDZ

Wróć do „Ziołolecznictwo”