olej rybi

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

ODPOWIEDZ
Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

olej rybi

Post autor: Mamcia » 15 mar 2004, 16:00

Napisa3am w weekend pare tekstów dotycz?cych ?ywienia, ale nie diety.
Mo?e by moderatorzy wydzieli nowy dzia3 dotycz?cy tego tematu
Oto pierwszy. Prosze o uwagi czy forma jest OK, czy jest za ma3o imformacji, czy s? one podane w sposób zrozumia3y
Pozdrawiam


W3a?ciwo?ci lecznicze oleju rybiego by3y znane od dawna medycynie ludowej. Odpowiednia jego poda? w diecie odgrywa wa?n? role w zapobieganiu chorobie niedokrwiennej serca, nadci?nieniu, cukrzycy, reumatoidalnemu zapaleniu stawów, chorobom nowotworowym oraz o pod3o?u autoimmunologicznym. Wyniki kilku badan klinicznych, prowadzone równie? w Polsce, potwierdzaj? korzystny wp3yw oleju rybiego na zmniejszanie aktywno?ci chorób zapalnych jelit i czestotliwo?a nawrotów choroby. Pozytywne dzia3anie wydaje sie bya silniejsze w przypadku chorych na CU ni? CD.
Dzia3anie przeciwzapalne t3umaczy sie hamowaniem uwalniania czynników reakcji zapalnej. W trakcie przemiany wielonienasyconych kwasów t3uszczowych pochodzenie ro?linnego typu (6-n) powstaje kwas arachidonowy (AA) i pochodz?cy od niego leukotrien LB4, który odgrywa istotn? role w powstawaniu procesu zapalnego. Zaobserwowano, ?e poziom LB4 u chorych na nzj jest podwy?szony. W oleju rybim zawarte s? kwasy t3uszczowe typu (3-n), które ulegaj? degradacji do kwasów DHA i EPA maj?cych zdecydowanie mniejsze dzia3anie prozapalne. Produkty przemiany kwasów t3uszczowych wbudowywane s? w b3ony komórkowe. Zwiekszone spo?ycie kwasów pochodz?cych z ryb powoduje wiec korzystn? zmiane stosunku wzrostu ilo?ci EPA do AA w fosfolipidach b3onowych i wp3ywa na 3agodzenie procesu zapalnego.
Zwiekszenie w diecie t3ustych ryb morskich (3oso? ba3tycki, ?led1, halibut) mo?e miea moduluj?cy wp3yw na podtrzymanie remisji. Podawanie preparatów zawieraj?ce olej rybi (Trienyl, Ecomer, Iskial, Epasel) ma pozytywne, potwierdzone klinicznie dzia3anie. Ponadto w preparatach otrzymywanych z w?troby rekina znajduj? sie lipidy eterowe, które uznano za substancje wspomagaj?ce w leczeniu chorób nowotworowych, a ich syntetyczne pochodne s? stosowane w onkologii.
Badania prowadzone nad ?ywieniem w paleolicie wskazuj?, ?e prehistoryczna dieta zawiera3a du?o mniej nasyconych kwasów t3uszczowych ni? dieta wsp3óczesnego cz3owieka, a stosunek kwasów n-6 do n-3 by3 w granicach 2:1. Obecnie stosunek ten kszta3tuje sie jak 20-30:1. Obni?enie spo?ycia kwasów n-3 wi??e sie nie tylko z mniejszym udzia3em ryb w diecie, ale tak?e z tym, ?e mieso zwierz?t hodowlanych jest bogatsze w kwasy n-6. Dotyczy to równie? ryb hodowlanych i jaj, co spowodowane jest intensywnym tuczem opartym na ziarnach zbó?. Nawet ro?liny uprawne zawieraj? mniej kwasów n-3 ni? ich dzikie odpowiedniki.

papuas
Początkujący ✽✽
Posty: 79
Rejestracja: 23 lut 2004, 21:50
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Białystok
Kontakt:

Re: olej rybi

Post autor: papuas » 15 mar 2004, 22:33

nowy temat - raczej nie bo zywienie i dieta to dal 90% ludzi to samo
olej - tak:) wiele dobrego slyszalem o oleju z rekina, pomocny bywa w roznorodnych dolegliwosciach. Sam biore Ecomer i mam nadzieje ze cos tam mi pomaga:)

Jari
Początkujący ✽✽
Posty: 243
Rejestracja: 07 lut 2004, 23:55
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Warszawa

Re: olej rybi

Post autor: Jari » 15 mar 2004, 22:43

A swoj? droga to smutne jak pomy?le ile tych biednych rekinów musz? ukatrupia ?eby?my mogli sobie 3ykaa te tabletki. Czyta3em gdzie? ?e w ostatnich latach liczebno?a tych zwierz?t bardzo sie zmniejszy3a...
- Czy mo?e bya gorzej.
- Nie, bo gdyby mog3o to by ju? by3o.

papuas
Początkujący ✽✽
Posty: 79
Rejestracja: 23 lut 2004, 21:50
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Białystok
Kontakt:

Re: olej rybi

Post autor: papuas » 15 mar 2004, 22:46

zaraz pewnie sklonuja same watroby ?ar3aczy i bedziemy mogli w tym oleju sie kapac, jak sama Kleopatra w mleku:D
Potem wyniknie z takiej modyfikacji ze jakis gen przestawili i kolejne puszka Pandory stanie przed nami otworem. Wtedy zalozymy kolejne forum i tak w kó3ko...:D

Handzia
Początkujący ✽✽
Posty: 174
Rejestracja: 09 mar 2004, 22:51
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Trójmiasto

Re: olej rybi

Post autor: Handzia » 15 mar 2004, 23:42

Ja mam tak? uwage ,aby na koncu takiej publikacji napisaa na podstawie czyich wypowiedzi, czy badan s? te rzeczy przedstawiane jako pewnik .
Nie chodzi o ca3? bibliografie ,ale o podanie z grubsza nazwisk czy instytucji przeprowadzaj?cych badania.Ostatnio spotka3am sie z informacjami ,?e nie zosta3 potwierdzony wp3yw oleju rybnego jako czynnika przeciwzapalnego ,a tak?e jestem w posiadaniu ksi??ki o lekach ,w której profesor pisze ,?e probiotyki mo?na stosowaa ,gdy? nie powoduj? objawów niepo??danych , ale ich skuteczno?a teraupetyczna jest w?tpliwa i nie poleca ich za?ywania.
Poza tym ,bardzo sie ciesze , ?e kto? ma ochote i si3e przybli?aa nam skomplikowane dzia3anie naszych schorowanych jelit.
Owocnej dalszej pracy ?ycze!

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: olej rybi

Post autor: Mamcia » 16 mar 2004, 10:18

Napisa3am, ?e nie bede podawaa na podstawie jakich prac pisze swoje teksty, bo to co pisze nie jest naukow? prac? przegl?dow?. Je?eli kto? czyta dok3adnie co jest napisane, to chtyba widaa, ?e przedstawiany jest obiektywny obraz wiedzy na dany temat, a nie moje w3asne pogl?dy.
Teksty opieram na ogyginalnych pracach badawczych i artyku3ach przegl?dowych, które ukaza3y sie w renomowanych czasopismach specjalistycznych. Nie ma tu ?adnej inforamcji, która zosta3aby zaczerpnieta z serwisów prasowych, czy licznych ksi??ek i poradników w tym internetowych. Je?eli kto? z was jest zainteresowany danym tematem, to prosze o prywatn? wiadomo?a i wtedy prze?le spis odpowiedniej literatury.
Je?eli badania s? wstepne to to zaznaczam, je?li dane pochodz? z jednego laboratorium to te? to zaznaczam. Staram sie równie? wyja?nia jaki jest mechanizm takiego, a nie innego dzia3ania.
Co do ksi??ek i profesorów. To po pierwsze trzeba sprawdzia od czego jest ten profesor, a po drugie sprawdzia rok wydania. Wiedza w ksi??kach bywa czesto przestarza3a. W roku 2003 ukaza3o sie 2428 publikacji na temat CU i CD.
O nowych terapiach w ksi??kach nie ma ani s3owa
Dy?o tanszy od Ecomeru jest Iskial

Handzia
Początkujący ✽✽
Posty: 174
Rejestracja: 09 mar 2004, 22:51
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Trójmiasto

Re: olej rybi

Post autor: Handzia » 16 mar 2004, 13:29

Mamciu jak bedziesz sie tak denerwowaa przy ka?dej uwadze do Twojego tekstu ,to tych uwag po prostu nie bedzie.Ja choruje na CU ju? 18 lat i wszystko o czym piszesz jest mi doskonale znane.Problem polega na tym ,?e przez te wszystkie lata ci?gle co? nowego do walki z chorob? wynajdywano ,co niekoniecznie potem sie sprawdza3o..St?d mój sceptycyzm.Dla lekarzy jedyn? miarodajn? ocen? specyfiku s? badania kliniczne potwierdzaj?ce lecznicze w3a?ciwo?ci preparatu i st?d moje nie?mia3e pytanie o jakie? dane.Sama stosowa3am olej rybny przez wiele lat z przerwami , a na probiotykach jestem od 5 lat bez przerwy.
Ksi?zka , o której pisze jest wydana w 2003 roku ,nie ?mia3abym cytowaa jakiej? starszej ,bo przy dzisiejszym tempie prac badawczych wszystko wcze?niejsze mo?e bya uznane za staroa.Zawiera ona równie? opis nowych metod zwalczania stanów zapalnych za pomoc? przeciwcia3 monoklonalnych i wydaje sie bya powa?n? publikacj?.
Pozostaje z nadziej? na dalsze przybli?anie nam dobrodziejstw medycyny.!

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: olej rybi

Post autor: Mamcia » 16 mar 2004, 14:55

Ja sie nie obra?am. Opieram sie tylko na wynikach badan klinicznych. Moge podawaa na jakich. Nie ma w nich zgodno?ci nawet co do np. pentazy.
Prosze podaj tytu3 autora i wydawnictwo. Podobno co? wysz3o po polsku. Jakie? t3umaczenie, ale nigdy na nie nie trafi3am. Czy to to?
Je?eli chodzi o leczenie symbiotykami i substanacjami wspomagaj?cymi, to osobisty stosunek lekarzy odgrywa tu spor? role. Widaa to do?a wyra?nie porównuj? praktyke EU i USA. Amerykanie stosuj? sterydy jako leki pierwszgo rzutu przy zaostrzeniach (sterydy wziewne i nie tylko s? w USA bez recepry). Europejczycy natomiast stosuj? diety bezresztkowe.
Co? o tym napisze. ale musze miea wiecej czasu, bo przegl?dam najnowsze publikacje, aby wiedza by3a w miare ?wierza.

Awatar użytkownika
Alutka86
Doświadczony ❃
Posty: 1576
Rejestracja: 08 lip 2010, 09:46
Choroba: CD
województwo: łódzkie
Lokalizacja: Tomaszów Mazowiecki
Kontakt:

Re: olej rybi

Post autor: Alutka86 » 17 lis 2010, 00:02

Osobiście się nie znam na medycynie. Ciężko mi się odnaleźć w tym wszystkim.
Znalazłam artykuł dotyczący oleju rybnego. Czy ktoś kompetentny mógłby się na jego temat wypowiedzieć. Wszędzie pisze, że pomaga przy zapaleniach.. A w tym tekście zupełnie przeciwnie.... I w tym momencie zgłupiałam. :)

http://www.studentnews.pl/s/16/6281-NEW ... eznicy.htm
Nie marnuj uśmiechu dla siebie samego!!!

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: olej rybi

Post autor: Mamcia » 17 lis 2010, 10:08

To jest tylko potwierdzenie tezy, że co dużo to niezdrowo.
Przyłacz się do Towarzystwa J-elita. Działamy dla waszego dobra, ale bez Waszej pomocy niewiele zrobimy.

Annmi
Początkujący ✽✽
Posty: 81
Rejestracja: 29 mar 2005, 17:31
Choroba: CU u partnera
województwo: dolnośląskie
Lokalizacja: Wrocław

Re: olej rybi

Post autor: Annmi » 16 wrz 2012, 11:04

w wielu wątkach jest o oleju rybim
i pozytywnym wpływie Omega3
preparatów z Omega 3 jest cała masa
pytanie - który kupić??? czytam ich składy i porównuję ceny
i cała głupia jestm

które polecacie? chyab te gdzie najwięcej Omega 3?

Awatar użytkownika
Alis
Doświadczony ❃
Posty: 1591
Rejestracja: 23 wrz 2010, 12:59
Choroba: CD
województwo: pomorskie
Lokalizacja: z Polski

Re: olej rybi

Post autor: Alis » 16 wrz 2012, 14:37

A nie lepiej rybe jeść częściej
Leki: Pentasa granulat 2x1 g/Sanprobi Super Formuła 1x1/wcześniej Remicade

marcin820201
Początkujący ✽✽
Posty: 416
Rejestracja: 19 mar 2011, 14:13
Choroba: CD
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa/Mińsk Maz.
Kontakt:

Re: olej rybi

Post autor: marcin820201 » 16 wrz 2012, 15:02

Z niektórych publikacji m.in. tej
http://medbook.com.pl/ksiazka/pokaz/id/ ... a-medpharm
wynika ze dawki kwasów Omega 3 brane w ilości 3.5 grama dziennie sa w stanie obnizyc aktywnosc choroby nawet 2krotnie.

Ja stosuje taki suplement ze wzgledu na najlepszy stosunek cena/ilosc:
http://www.kulturystyka.sklep.pl/produc ... -kaps.html

jedna kapsulka zawiera 650mg kwasow omega 3, gdyby ktos znalazl cos tanszego to prosze o kontakt

[ Dodano: 16-09-2012 ]
Alis pisze:A nie lepiej rybe jeść częściej
nie da rady dostarczyc tyle w rybie niestety jedzac ja nawet 3x/tydz o czym jest tez mowa w powyzszej ksiazce
Salofalk 3x1g, Multivitamina High Potency, Witamina D3 7000IU, Omega 3 - 3 g, LDN 4.5 mg, lipolic acid 600 mg, probiotyk. momentami melatonina 1-5 mg.

Jednej rzeczy nauczyłem się w moim długim życiu: że cała nasza nauka w konfrontacji z rzeczywistością wydaje się prymitywna i dziecinna - a jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy. (Albert Einstein)

Z czasem zrozumiesz, że 3 rzeczy się liczą: zdrowie, miłość i.... (Obyty z CU)

Awatar użytkownika
toczka
Początkujący ✽✽
Posty: 459
Rejestracja: 15 mar 2009, 19:22
Choroba: CU
województwo: śląskie
Lokalizacja: Katowice

Re: olej rybi

Post autor: toczka » 16 wrz 2012, 15:26

tez stosowalam ten preparat z Olimpu. Ale czy po dluzszym przyjmowaniu widzialam jakas roznice? NIe. Tylko caly dzien odbijało mi się rybą :neutral:
Na końcu jest zawsze dobrze. A jeśli nie jest dobrze, to znaczy, że to nie jest jeszcze koniec...

Nobody expects the Spanish Inquisition!

Annmi
Początkujący ✽✽
Posty: 81
Rejestracja: 29 mar 2005, 17:31
Choroba: CU u partnera
województwo: dolnośląskie
Lokalizacja: Wrocław

Re: olej rybi

Post autor: Annmi » 16 wrz 2012, 16:06

Alis, we Wrocku, to tak średnio z dostepem do swiezych ryb
marcin820201 pisze:nie da rady dostarczyc tyle w rybie niestety
marcin820201, dziękuję - poczytam, pomyślę
bo ja myślałam o tym Marinexu, ale on drogi jest
ale wygląda, ze dużo ma tego omega 3
http://biocardine.pl/czym_jest_biocardine.php#top

ODPOWIEDZ

Wróć do „Inne Suplementy”