Strona 1 z 1

Orzeczenie a data wystąpienia schorzenia.

: 29 mar 2016, 13:36
autor: To-Masz1980
Od 2001r stawałem na komisji,otrzymywałem st. lekki kod choroby 11-I. W 2005r zdiagnozowano crohna, na kolejnym orzeczeniu miałem kod 11-I oraz 08-T. Również st. lekki. Zawsze wpisywane miałem powstanie schorzenia 1995r. w 2011r komisja uzdrowiła mnie z 11-I i zostało mi nadal przyznane orzeczenie na crohna 08-t w st. lekkim. Nadal powstanie choroby 1995r. Rok temu stawałem ponownie na komisji która nadała mi umiarkowany st. na rok i otrzymałem zasiłek 153zł. Na dniach odebrałem nowe orzeczenie również w st. umiarkowanym na 4 lata ale juz nie mam wpisanej daty 1995r a 2005r jako powstanie schorzenia. Pytałem w starostwie i Pani mów że jest ok bo na papierach od lekarzy miałem date 2005r, a tamte orzeczenia nie maja już znaczenia. Czy w tej sytuacji jest sens się odwoływać? Prosze o pomoc i wyjaśnienie.

Re: Orzeczenie a data wystąpienia schorzenia.

: 30 mar 2016, 08:01
autor: Dżordż
Co trzeba spełnić żeby dostać ten zasilek. Jaka instytucja tym się zajmuje

Re: Orzeczenie a data wystąpienia schorzenia.

: 30 mar 2016, 10:49
autor: obyty.z.cu
MOPS.
Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku (do 16 roku życia),
osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,
osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem że niepełnosprawność (bez względu na jej stopień) powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
osobie, która ukończyła 75 rok życia (bez żadnych innych warunków).
Osoba występująca o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością powinna dołączyć do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, określone w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Koniecznym załącznikiem do wniosku jest również uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony. Jeżeli jednak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane jest na czas określony, wówczas zasiłek wypłaca się tylko przez ten czas.

Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, na który został przyznany. Jeżeli jednak wniosek o zasiłek wpłynie po dziesiątym dniu danego miesiąca, wówczas zasiłek za ten miesiąc zostanie wypłacony dopiero w następnym miesiącu.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł.
tu poczytaj
http://www.fum.info.pl/page/index/167

Re: Orzeczenie a data wystąpienia schorzenia.

: 30 mar 2016, 21:49
autor: Dżordż
Dzięki :wink: