Strona 1 z 2

WYKLAD PROF. WITOLDA BARTNIKA

: 03 lut 2004, 10:52
autor: Małgosia
Chce wszystkim chorym donie?a ?e Polskie Stowarzyszenie Colitis Ulcerosa i Choroby Crohna organizuje w pi?tek 6 lutego 2004 o godz.17:00 a gmachu Collegium Biomedicum Akademii Medycznej w Gdansku ul. Debinki 1 w sali im. prof. S. Hillera (na parterze) wyk3ad prof. Witolda Bartnika z Kliniki Gastroenterologii CMKP z Warszawy - temat wyk3adu: " Wrzodziej?ce zapalenie jelita grubego, choroba Le?niowskiego-Crohna - pytania i odpowiedzi".
Serdecznie zapraszam i pozdrawiam :D

Re: WYKLAD PROF. WITOLDA BARTNIKA

: 03 lut 2004, 10:56
autor: -Ania-
Warszawa daleko, szkoda, ale dziekuje za zaproszenie
Ze swej strony chcia3abym gor?co prosia o zamieszczenie tu ciekawych notatek z wyk3adu- na pewno takowe bed?- z góry dziekuje

pozdrawiam
Ania

Re: WYKLAD PROF. WITOLDA BARTNIKA

: 03 lut 2004, 14:16
autor: Małgosia
8O o kurcze :!: Widze ?e spoczywa na mnie straszna odpowiedzialno?a :!: Je?li tylko uda mi sie dotrzea na ten wyk3ad to postaram sie Wam przekazaa z niego relacje. Pozdrawiam :mrgreen:

Re: WYKLAD PROF. WITOLDA BARTNIKA

: 03 lut 2004, 18:42
autor: Ela
Ma3gosiu, notuj dok3adnie. S3ysza3am, ?e profesor Bartnik jest uznanym specjalist?. Kto? mi go kiedy? poleci3 i by3am nawet u niego na jednej konsultacji w Warszawie, no ale nie moge stale je1dzia do Warszawy, a co dopiero do Gdanska. Pozdrawiam gor?co

Re: WYKLAD PROF. WITOLDA BARTNIKA

: 04 lut 2004, 22:46
autor: Beata
Ja mieszkam w Warszawie i tylko raz by3am u prof. Bartnika, zaraz po kolonoskopii i rozpoznaniu u mnie CU. Lekarz, który wykonywa3 mi badanie, poleci3 mi profesora jako najlepszego specjaliste od CU w kraju. I bardzo ?a3uje, ?e ten wyk3ad jest w Gdansku. Z niecierpilwo?ci? czekam na relacje.

Moje wra?enia ze spotkania z profesorem:

: 08 lut 2004, 20:21
autor: Mikolaj
Wyk3ad sk3ada3 sie z 5 cze?ci:
1. Film pokazuj?cy ró?nice w wygl?dzie jelita zdrowego i chorego
2. Ogólny opis chorób, ich geneza
3. Objawy, diagnozowanie, powik3ania
4. Leczenie
5. Pytania i odpowiedzi

W sumie na najciekawsze pytanie czy dieta ma jakikolwiek wp3yw na chorobe/leczenie odpowiedzia3: medycyna nie ma dowodów ?e taki wp3yw istnieje.
W du?ym skrócie, to czego sie dowiedzia3em to:
1. Crohn mo?e bya w ca3ym uk3adzie pokarmowym, a nie tylko w jelicie cienkim!
2. CU mo?e bya jedynie w jelicie grubym
3. Crohn bya mo?e jest spowodowany przez dwie grupy bakterii, które zamieszkuj? lodówke
4. S? jakie? odkrycia dot. Crohna i Genu 16?
5. CU dotyczy jedynie powierzchni jelita, a crohn jest na ca3ej grubo?ci jelita
6. Obie choroby s? chorobami cywilizacyjnymi – raczej sie ujawniaj? w „górnych” warstwach spo3ecznych
7. „Im d3u?ej sie choruje tym lepiej” dla pacjenta – najwiecej powik3an jest w pierwszych 2 latach
8. Choroby bya mo?e s? genetyczne, ale prawdopodobienstwo zaistnienia choroby w rodzinie (np.: u dzieci) jest ~5%
9. Najm3odszy pacjent mia3 3 lata
10. Starszy pan choruje na CU od 196x roku i czuje sie dobrze
11. Salofalk/Jucolon/Pentasa mo?na bezpiecznie braa w ci??y i w okresie karmienia
12. Najczestszym powik3aniami s? osteoporoza, problemy z kregos3upem i stawami
13. Palenie 3agodzi zaostrzenie CU
14. Palenie szkodzi chorym na Crohna
15. Leki nale?y braa gdy? zmniejszaj? prawdopodobienstwo zachorowania na raka!
16. Dieta nie ma znaczenia w CU!

CO do diety to o ile dobrze zrozumia3em profesora to jego odpowied1 wynika z:
1. Jest wiele oszustów, próbuj?cych wykorzystaa chorych
2. Wp3yw diety mo?e bya efektem podobnym do placebo
3. Dotychczasowe badania nie wskazuj? na jakikolwiek wp3yw diety, wiec on jako lekarz nie mo?e powiedziea nic innego?!?

Bya mo?e rzeczywi?cie dieta nie ma wp3ywu. Jednak jak sie najem t3ustych rzeczy na noc to nie moge spaa i sie 1le czuje. Bya mo?e podobnie bya mo?e jest z CU? Jem rzeczy, które nie s? wskazane. Nie wp3ywaj? one bezpo?rednio na chorobe, ale np: pozwalaj? mi zauwa?ya objawy choroby, których wcze?niej nie zauwa?a3em?? Reasumuj?c ja czuje sie lepiej jedz?c ma3e ilo?ci weglowodanów i profesor tego nie zmieni mówi?c ?e mi sie wydaje….

Niestety profesor nie zgodzi3 sie udostepnia swoich materia3ów :cry:

Re: WYKLAD PROF. WITOLDA BARTNIKA

: 08 lut 2004, 21:08
autor: Ela
Dzieki Miko3aju za te relacje. A? trudno uwierzya, ?e nie by3o ?adnych badan na temat wp3ywu diety na przebieg choroby. Nikt nie robi3 badan na temat diety w przypadku choroby przewodu pokarmowego ?!! To bardzo ciekawe.

Re: WYKLAD PROF. WITOLDA BARTNIKA

: 08 lut 2004, 22:44
autor: Jari
Pamietam chyba te opinie prof. Bartnika z wizyty u niego (a by3em kilka razy). Pamientam jak mówi3 ?e dieta nie ma zasadniczego wp3ywu
na stan zdrowia, pod warunkiem ?e jemy rzeczy które nam nie szkodz?.
Aczy co? szkodzi czy nie, to kwestia bardzo indywidualna.

Zle sie wyrazi3em i ju? poprawi3em

: 09 lut 2004, 08:09
autor: Mikolaj
?le sie wyrazi3em: Nie tyle nie by3o badan, ile przeprowadzone badania nie wskazuj? na jakikolwiek wp3yw diety.....

ci?g dalszy

: 09 lut 2004, 09:37
autor: Mikolaj
Jola Damek pisze:Czy prof. Bartnik powiedzia3 co? nowego na temat Cu? Czy prowadzone s? jakiekolwiek badania na temat przyczyn powstania tej choroby? Czy dalej leczy sie j? objawowo? Z tego co napisa3e? o wyk3adzie wynika, ?e nic sie nie dzieje w tej sprawie. Czy wspomina3 coa o ropniach i przetokach?
Profesor o ile pamietam nie mówi3 nic o ropniach. Za to mówi3 o ró?nych typach przetok. Pokazywa3 zdjecia i wycinki.
Przyczyny CU/Crohn'a nie s? znane, s? tylko podejrzenia o ich zwi?zek z:
* genetyk?
* ?rodowiskiem
* zaburzeniami imunologicznymi

Profesor mówi3 o aktualnych badaniach - twierdzi3 ?e s? ale "szczegó3y" podawa3 tylko dla Crohn'a - nowy gen podejrzewany o wywo3ywanie, bakterie lodówkowe....

Re: WYKLAD PROF. WITOLDA BARTNIKA

: 09 lut 2004, 12:09
autor: -Ania-
Dziekuje Miko3aju za relacje

Je?li moge wtr?cia tu swoje zdanie. Z medycznej lektury wyczyta3am, ?e CD gdy sie "znudzi" jelitem cienkim przechodzi na wy?sze partie uk. pokarmowego- ?o3?dek etc., a nawet po tym p3uca. Ta sama ksi??ka poda3a, ?e okres trwania choroby wynosi oko3o 10 lat dla tych, którzy zachorowali miedzy 20 a 25 rokiem ?ycia. Im starszy wiek, tym lepsze rokowania ( d3ugo?a ?ycia). Ja przeczytawszy to- d3ugo nie mog3am sie otrz?sn?c- perpektywa ukonczenia ?ycia w wieku 32 lat mnie przera?a3a i nadal przera?a, no ale wierze, ?e medycyna czyni cuda (na pewno nie za spraw? dr. Bartnika)

Co do genu 16- moja pani doktor kiedys powiedzia3a, ?e naukowcy odkryli gen, ale nie potrafi? go jeszcze odczytaa.

Genetyczne pod3o?e choroby- na szcze?cie- dzieci nie beda chorowac na CD, ale bed? jakby nosicielami tego paskudztwa...

Co do diety- w moim przypadku, gdy nie mam jelita grubego i zaczne je?a produkty zawieraj?ce b3onnik, to ilo?c wypró?nien zwiekszy sie odpowiednio do ilo?ci zjadanego b3onnika ( czyli 3azienka po ka?dym posi3ku). Jelita tym podra?nione beda krwawia- co spowoduje spadek ?elaza- anemia i klinika+ przetoczenie krwi. Natomiast potrawy t3uste- jak mówi3a moja pani doktor (notabene specjalista w leczeniu CD i CU)- frytki moge od razu je?a w 3azience, nie bede musia3a biegaa co pare minut :D a po tym tramal i od razu kroplówka (bo odwodnienie).

To tyle ode mnie
pozdrawiam
Ania

Re: WYKLAD PROF. WITOLDA BARTNIKA

: 09 lut 2004, 12:33
autor: Mikolaj
-Ania- pisze: Z medycznej lektury wyczyta3am, ?e CD gdy sie "znudzi" jelitem cienkim przechodzi na wy?sze partie uk. pokarmowego- ?o3?dek etc., a nawet po tym p3uca.

Dok3adnie - profesor pokazywa3 CD na jezyku, ale mówi3 ?e mo?e sie rozwijaa w CALYM uk3adzie pokarmowym
-Ania- pisze: Co do genu 16- moja pani doktor kiedys powiedzia3a, ?e naukowcy odkryli gen, ale nie potrafi? go jeszcze odczytaa.

Profesor mówi3 ?e s? du?e nadzieje zwi?zane z tym genem.
-Ania- pisze: Co do diety- w moim przypadku, gdy nie mam jelita grubego i zaczne je?a produkty zawieraj?ce b3onnik, to ilo?c wypró?nien zwiekszy sie odpowiednio do ilo?ci zjadanego b3onnika ( czyli 3azienka po ka?dym posi3ku). Jelita tym podra?nione beda krwawia- co spowoduje spadek ?elaza- anemia i klinika+ przetoczenie krwi. Natomiast potrawy t3uste- jak mówi3a moja pani doktor (notabene specjalista w leczeniu CD i CU)- frytki moge od razu je?a w 3azience, nie bede musia3a biegaa co pare minut :D a po tym tramal i od razu kroplówka (bo odwodnienie).

Jak zjem co? s3odkiego w ilo?ci wiekszej ni? minimalna to musze chodzia do WC kilka razy dziennie, jak nie to najwy?ej raz dziennie. Ja to obserwuje na codzien i mam 100% powtarzalno?a. Profesor mówi?c ?e dieta nie ma znaczenia nie jest w stanie tego zmienia

Re: WYKLAD PROF. WITOLDA BARTNIKA

: 09 lut 2004, 13:50
autor: -Ania-
Na s3odkie tak mój organizm nie reaguje, natomiast kiedys zjad3am pól paczki chipsów- co skonczy3o sie bólem niemal do utraty przytomno?ci i bardzo czestymi odwiedzinami wc :? .
Wnioskuj?c i s3odycze i chipsy sa zabronione, ale czasem ci?gnie :oops:

pozdrawiam
Ania

Re: WYKLAD PROF. WITOLDA BARTNIKA

: 09 lut 2004, 15:11
autor: Handzia
Wg prof.Bartnika przyczynami Cu s?:predyspozycja genetyczna,zaburzenia immulogiczne i czynniki ?rodowiskowe.Ja ca3kowicie zgadzam sie z Miko3ajem odno?nie diety. Identycznie ju? od wielu lat ka?de zwiekszenie weglowodanów ,a szczególnie s3odkich powoduje u mnie takie same reakcje jak u niego.A poza tym to o badaniach genetycznych i ich obiecuj?cych wynikach to przeczyta3am w jednym z zagranicznych linków Miko3aja ,ale nie pamietam ju? w którym .Postaram sie odszukaa te publikacje.Pamietam jeszcze ,?e by3a tam mowa o wprowadzaniu jakiegos bia3ka do jelit ,które by hamowa3o nadreaktywno?a i te próby by3y robione przy Crohnie i przy Cu , lecz lepiej wypad3y przy Crohnie.Tak wiec nic specjalnie nowego nam nasi naukowcy nie proponuj? ,musimy sie meczya dalej.

Re: WYKLAD PROF. WITOLDA BARTNIKA

: 09 lut 2004, 16:10
autor: HANDZIA
Jeszcze mi sie przypomnia3o , ?e te badania ,które sugeruj? ,?e nasze leki obni?aj? ryzyko raka by3y prowadzone odno?nie Sulfasalazyny ,bo ona najd3u?ej jest stosowana i to podobno zawarto?a kwasu amisalicylowego tak dobrze dzia3a .Artyku3 o prawdopodobienstwie bakterii z lodówki a chorob? Crohna by3 w Gazecie Wyborczej i dotyczy3 przechowywania wedlin. A wiadomo?ci odno?nie badania genów podane by3y na stronie internetowej jednego z instytutów ,chyba w Kanadzie specjalizuj?cych sie w leczeniu Cu.