Strona 1 z 1

Przypominamy O Walne Zebranie Członków Oddziału Pomorskiego

: 13 lis 2016, 19:28
autor: kaczor
Zarząd Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita „J-elita”, Przypomina o zwołaniu Walne Zebranie Członków Oddziału.

Zebranie odbędzie się 19.11.2016 roku (Sobota), godz. 12.00 w pierwszym terminie. W razie braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godzinie 12.15.

Miejsce: Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia
.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zjazdu Oddziału.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania obrad oraz możliwości podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie planu działalności Oddziału Pomorskiego na 2017 rok.
7. Dyskusja i głosowanie nad uzupełnieniem składu Zarządu Oddziału Pomorskiego.
8. Wybór Delegatów Oddziału Pomorskiego na Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa „J-elita”.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Prosimy o potwierdzenie przybycia mailowo: oddzial.pomorski@j-elita.org.pl.